Hyppää pääsisältöön

Länsirannikon osaamis- ja tukikeskushanke (OT-keskus)

OT-keskuksen tehtävänä on mahdollistaa monialainen, integroitu ja koordinoidusti tarjottu vaativimman tason tuki niille lapsille, nuorille ja perheille, jotka eivät saa riittävää tukea perus- tai erityistason palveluista. OT-keskushanke toimii koko Länsirannikon alueella kaikilla hyvinvointialueilla.

Osaamis- ja tukikeskus (OT-keskus) muodostaa niin kansallisesti kuin alueellisesti uuden kokonaisuuden lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenteeseen.  Toiminta kokonaisuudessaan kohdistuu vaativan tason palveluita tarvitsevien erityiskysymyksiin, osaamisen jakamiseen, tiedon tuottamiseen ja palveluiden puutteiden täydentämiseen. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa vaativat lastensuojelun ja psykiatrian yhteisasiakkuuteen liittyvät kysymykset, monialaiset ja yhtä aikaa esiintyvät vaativan tason haasteet, kompleksisuudesta ja harvinaislaatuisista sairauksista ja tilanteista johtuvat vaikeudet.

Vaativalla tasolla lasten, nuorten ja perheiden haasteet sisältävät kompleksisia eli useita samanaikaisesti yhteen kietoutuvia ongelmia, jotka ovat syntyneet pitkällä aikavälillä ja vaativat useiden eri asiantuntijoiden keskinäistä osaamista haasteiden selvittämisessä. OT-keskuksen tehtävänä on mahdollistaa monialainen, integroitu ja koordinoidusti tarjottu vaativimman tason tuki niille lapsille, nuorille ja perheille, jotka eivät saa riittävää tukea perus- tai erityistason palveluista.

Vaativimpien palveluiden toteuttaminen vaatii monialaista yhteistyötä. Tällä yhteistyöllä tarkoitamme transprofessionaalista työmuotoa, jolloin ammattilaiset tai asiantuntijat tekevät yhteistyötä intensiivisesti ja rajat ylittäen huomioiden lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaisen tuen tarpeen. Vaativimpien palveluiden toteuttaminen edellyttää yksilöllisten tarpeiden huomioimista ja palveluiden räätälöintiä.

OT-keskuksen tehtävänä on edistää vaikuttavuustiedolla johtamista, vahvistaa tutkimusperusteista käytännön työtä mm. jakaen tietoa tutkimusnäyttöön perustuvista menetelmistä ja ohjelmista perus- ja erityistason toimijoille, kouluttaa ja vahvistaa osaamista monimuotoisesti ja vastaten uusien ilmiöiden osaamis- ja tietotarpeisiin. Vaikuttavuusperusteisessa OT-keskushanketyössä hyödynnetään tiedon kokonaisuutta; tutkimustietoa, asiantuntijatietoa ja kokemustietoa.

Tavoitteet

  • OT-keskuksen koordinaatiorakenteen kehittäminen yhteistyöalueelle
  • Toiminnallisesti integroidun laitosyksikön kehittäminen
  • Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen
  • Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus tiedon hyödyntäminen OT-keskustoiminnan kehittämisessä

Vuonna 2023 tehtävä kehittämistyö

  • Vaikuttavuuden ekosysteemin rakentaminen
  • Pilotit vaativiin eroihin ja väkivaltaan, transprofessionaalisuuteen, itseohjautuvuuteen ja osaamisen vahvistamiseen liittyen
  • Sanctuary-ohjelman arviointi ja implementaatiosuunnitelma, jatkorahoitusta varten ohjelman arvioinnin pohjana käytetään terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa käytettävää HTA-pohjaa.

Ajankohtaista

Kansallinen lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskushankkeiden päätöswebinaari järjestetään 30.11.23 klo 9.30 - 11.30. Tutustu ohjelmaan ja seuraa lähetystä.
 

Lisätietoja