Hyppää pääsisältöön

Ehkäisypalvelujen kehittäminen

Tyttö ja poika reppuselässä

Tavoitteet

  1. Edistetään alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Käynnistetään koko Varsinais-Suomen kattava maksuttoman ehkäisyn kokeilu. 
  2. Varmistetaan laadukkailla koulutuksilla terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen liittyen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen.
  3. Kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia työnjaon malleja, jolla vastataan alueen palvelutarpeeseen.
  • Miten tähän päästään?
    1. Maksuttoman ehkäisyn kokeilu on käynnistynyt laajamittaisena 1.11.2022. Kokeilu tarkoittaa sitä, että tämän vuoden loppuun asti kaikilla varsinais-suomalaisilla alle 25-vuotiailla on oikeus maksuttomaan ehkäisyyn ehkäisyvalmisteesta riippumatta. Tämän myötä myös käytäntöjen yhtenäistäminen eri toimipisteiden välillä on aloitettu, esimerkiksi ikärajat palveluihin pääsystä, yhtenevät kirjaamiskäytännöt, ajanvaruskäytännöt ym.
    2. Terveydenhuollon ammattilaisten osaamista on vahvistettu mm. laadukkaiden täydennyskoulutusten avulla. Käynnissä ovat nyt säännöllisen synnytyksen jälkitarkastus –koulutus sekä kierukan ja kapselin asetuskoulutus. Toinen kierukan ja kapselin asutuskoulutus järjestetään syksyllä -23. Lisäksi projektissa on järjestetty ehkäisymenetelmien ja seksuaaliterveyden edistämisen koulutuspäivä. Tähän sarjaan on tulossa jatkoa seksitautien ja seksuaalikasvatuksen teemoista.

Näiden avulla seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen tuodaan osaksi laadukasta perhekeskustyötä.

    1. Pilotoidaan esimerkiksi tehtävänsiirtoa pitkäaikaisten ehkäisimien asetukseen ja synnytyksen jälkitarkastukseen liittyen, jalkautetaan ehkäisyneuvontaa kouluihin ja oppilaitoksiin, tehostetaan terveyskasvatuksen keinoja ym.

Yhteystiedot:

Taru Elo
Projektipäällikkö
Ehkäisypalvelujen kehittäminen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke
taru.elo@varha.fi
Puh. 0449072916