Hyppää pääsisältöön

Kulttuurihyvinvointi osana asiakkaan palveluketjua

Ihmisiä konsertissa permannolla, valoja lavalla

Tavoitteina kulttuurihyvinvoinnin projektissa on

  1. Kartoittaa kuntien ja järjestöjen hyviä käytäntöjä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.
  2. Lisätä osallistumismahdollisuuksia ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia hyvinvoinnin haasteista kärsiville henkilöille.
  3. Lisätä kuntien kulttuuri- ja kirjastoammattilaisten, järjestöjen ja sote-ammattilaisten tietoisuutta kulttuurihyvinvoinnista.
  4. Vahvistaa kulttuurihyvinvointitoiminnan ja sote-palveluiden asiakasohjauksen yhteistyötä kehittämällä palveluohjausta ennaltaehkäisevään taide- ja kulttuuritoimintaan.
  5. Tunnistaa ja kehittää yhteistyön tapoja hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välille kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.

Miten tähän päästään?

Kulttuurihyvinvointi on käsitteenä ja ilmiönä vielä vieras osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tutkimusta kulttuurihyvinvoinnista on jo runsaasti, ja kulttuuriin, taidetoimintaan ja yhteisölliseen toimintaan osallistumisen tunnustetaan tukevan yksilön sekä yhteisöjen hyvinvointia. Sekä kunnissa että järjestöissä tehdäänkin jo paljon kulttuurihyvinvointityötä, mutta sitä ei välttämättä osata mieltää sellaiseksi. Kulttuurihyvinvointi pyritään nyt saamaan osaksi ihmisten arkea, ja kulttuurihyvinvointipalvelut osaksi muuta elintapaohjausta, johon kuuluvat mm. liikunta, ravitsemus ja päihteettömyys.

Vuoden 2022 aikana projektissa on selvitetty Varsinais-Suomen alueen eri kuntien kulttuurihyvinvointipalveluiden nykytilaa haastattelemalla kuntien kulttuuripalveluiden edustajia. Haastatteluista saatujen tietojen perusteella kulttuurihyvinvoinnin palveluille on suuri tarve kuntalaisten keskuudessa. Kunnat toivovat yhteistyön kehittymistä kulttuuri- ja sote-palveluiden välillä, ja tärkeäksi koettiin myös yhteistyö yhdistysten kanssa. Kulttuuripalveluiden saatavuudessa on paljon alueellisia eroja Varsinais-Suomen kuntien välillä, ja näitä palveluita on tarkoitus yhtenäistää ja tasavertaistaa.

Sotepalveluiden asiakas- ja palveluohjausta koulutetaan ohjaamaan asiakkaita kulttuurin, harrastamisen ja luovan toiminnan pariin. Kouluttaminen on aloitettu helmikuussa 2023, jolloin kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat pitivät työpajan asiakasohjaajille, jotka toimivat työikäisten parissa. Työpaja koettiin hyödylliseksi, ja jatkossa vastaavia on tarkoitus järjestää myös muun muassa ikääntyneiden parissa toimiville palveluneuvojille. Näin sote-ammattilaisten tiedot kulttuurihyvinvoinnista vahvistuvat ja ohjauskäytännöt vapaa-ajan harrastusten pariin kehittyvät.

Kulttuurihyvinvoinnin projekti tekee työtä kaikkien Varhan alueen ikä- ja kohderyhmien vapaa-ajanpalveluiden parantamiseksi, aina vauvasta vaariin!

Yhteystiedot:
Tenna Käpylä
projektikoordinaattori
kulttuurihyvinvointi
tenna.kapyla@varha.fi
puh. 044 9074874