Hyppää pääsisältöön

Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittäminen

Nuori istuu penkillä pää painuksissa. Nuorten mielenterveys.

Kehittämisprojekti oli osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (hankekausi 2020–2023).

Toimenpiteen tavoitteena on vahvistaa perustason ammattilaisten kykyä tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä lisäämällä vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien oikea-aikaista käyttöä sekä lujittaa perustason ja erikoistason yhteistyötä nuorten mielenterveyden tukemiseksi. Tavoitteena on luoda yhtenäinen toimintamalli, jonka avulla parannetaan psykososiaalisten hoitojen saatavuutta ja vaikuttavuutta perustasolla sotekeskuksissa sekä lasten ja nuorten perustason palveluissa.

Tavoitteet:

  1. Parantaa psykososiaalisten menetelmien saatavuutta ja vaikuttavuutta nuorten ja lasten perustason palveluissa.
  2. Varmistaa oikea-aikainen hoitoonohjaus.
  3. Seurata menetelmien mukaisen hoidon vaikuttavuutta ja jatkuvuutta.
  4. Siirtää painopiste nopeasti alkaviin ja oikein kohdennettuihin hoitoihin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on selvitetty valtakunnallisia matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen järjestämisen hyviä käytäntöjä, täsmennetty kehittämistarpeita mm. opiskeluhuoltoon ja sosiaalipalveluihin suunnattujen kyselyiden ja työpajojen avulla, otettu käyttöön lasten ja nuorten näyttöön perustuvia psykososiaalisia menetelmiä sekä laadittu Tyks Varhain -toimintamalli, joka tarjoaa mielenterveysasioihin konsultaatiotukea nuorten perustason palveluissa työskenteleville ammattilaisille.
Lasten ja nuorten mielenterveyttä parantavien, vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien osaajia on koulutettu Länsi-Suomen yhteistyöalueella yli 400. Menetelmien käyttöä ammattilaisten työkaluina seurataan Webropol-lomakkeella. Psykososiaalisten menetelmien lisäksi nuorten osalta on käynnistynyt tuen ja tarpeen arviointiin suunniteltu interventionavigaattorin käyttöönoton pilotointi. Menetelmäosaaminen voidaan jatkossa turvata menetelmäkoordinaatiorakenteen turvin: koordinaation ja interventionavigaattorin avulla asiakas on mahdollista ohjata tarkasti ja nopeasti hänelle mahdollisimman hyvin soveltuvaan psykososiaaliseen hoitoon. Nopeasti tarjottava oikea hoito vähentää yksilöllistä kärsimystä sekä kansantaloudellista ja kansanterveydellistä taakkaa. Hankkeessa on palkattu menetelmäkoordinaattoreita, jotka vastaavat menetelmäkoulutusten koordinoinnista.

Tyks Varhain -toimintamalli palvelee tällä hetkellä viidessä Varsinais-Suomen kunnassa psyykkisesti oireilevien nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia. Toimintaa toteuttavat koordinaattorit tarjoavat matalalla kynnyksellä nuorisopsykiatrista asiantuntemusta sekä tukea psykososiaalisten menetelmien käyttöön opiskeluhuollon ja sosiaalipalvelujen ammattilaisille. Toimintamalli mahdollistaa asiakkaan tarpeenmukaisen hoidon jäsentymisen nopeammin ja tavoitteellisemmin. Toiminnan kautta on tarjottu perustason ammattilaisille tukea yli 200 konsultaatiotapauksessa. Yleisin konsultaation aihe on nuoren pidempään jatkunut ahdistuneisuus- ja/tai mielialaoireilu. Lähetettä nuorisopsykiatrialle jatkohoitona on suositeltu 12% tapauksista.

Toimintamalli on kuvattu Innokylässä: Nuorisopsykiatrialta peruspalveluihin jalkautuva toimintamalli Tyks Varhain | Innokylä (innokyla.fi)
Toimenpiteeseen on liitetty kaksi yamk-opinnäytetyötä, joista ensimmäisen aiheena on nuorten kanssa kouluissa työskentelevien psykiatristen sairaanhoitajien toimenkuva ja toinen työ koskee nuorten interventionavigaattorin käyttöönottoa.

Yhteystiedot

Tiina Louhi
Projektipäällikkö, TtM
Lasten ja nuorten matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen
+358 50 562 4324
tiina.louhi@varha.fi

Menetelmäkoordinaattori (lapset) Simo Inkeroinen, simo.inkeroinen@varha.fi

Menetelmäkoordinaattori (nuoret) Pinja Sillantaka, pinja.sillantaka@varha.fi

Menetelmäkoordinaattori (nuoret) Riina Sjöman, riina.sjoman@varha.fi

Varhain-työn koordinaattori Satu Aikio, satu.aikio@varha.fi

Varhain-työn koordinaattori Marko Håkansson, marko.hakansson@varha.fi

Varhain-työn koordinaattori Marika Karjalainen, marika.karjalainen@varha.fi

Varhain-työn koordinaattori Alina Lindroos, alina.lindroos@varha.fi

Varhain-työn koordinaattori Turkka Sainio, turkka.sainio@varha.fi