Hyppää pääsisältöön

Lastensuojelun ja lapsiperhesosiaalityön kehittäminen

Äiti ja lapset pädillä

Kehittämisprojekti oli osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (hankekausi 2020–2023).

Lastensuojelun ja lapsiperhesosiaalityön kehittämishankkeen tavoitteena on luoda yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeistuksia, jotta eri puolilla hyvinvointialuetta asuvat saavat yhdenmukaisia ja tasalaatuisia palveluita.

Hankkeen käynnistyessä keväällä 2022 tehtiin laaja tilannekuvakartoitus Varsinais-Suomen kunnille Webropol-kyselyn kautta. Kyselyssä kartoitettiin palvelujen järjestämisen tapoja ja toiminnan nykytilaa. Kartoituskyselyyn vastasivat kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa. Kartoituskyselyn tuloksia on käytetty hankkeen edetessä toimenpiteen suunnittelussa pohjamateriaalina.

Hanke pitää sisällään kolme työpakettia:

  1. Yhdenmukaiset toimintatavat ja tuen yhdenmukainen saatavuus lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä hyvinvointialueella 
  2. Monialainen työskentely lastensuojelun yhdyspinnoilla
  3. Sosiaalityön tukirakenteet 

Työpaketti 1:n kehittämistyötä tehdään alatyöryhmissä, joihin on koottu osallistujia Varhan käytännön työtä tekevistä ammattilaisista ja jotka työskentelevät erikseen määriteltyjen teemojen ympärillä. Alatyöryhmissä on muun muassa työstetty palvelukohtaisia organisoitumisesityksiä Varhan valmistelun ja myöhemmin viranhaltijoiden päätöksenteon tueksi, luotu palvelukohtaiset määrittelykortit ja palvelukuvaukset sekä käyty keskusteluja eri kunnissa käytössä olevista toimintatavoista ja näiden perusteella luotu Varha-tasoisia toimintaohjeita asiakasprosessin eri vaiheisiin.

Työpaketti 2:n kehittämistyö kohdentuu sivistystoimen ja lastensuojelun yhteistyöhön keskittyvien Sisukas- ja Pikku-Sisukas -toimintamallien jalkauttamiseen Varhan alueella. Alkusyksyyn 2023 mennessä Kaarina ja Paimio ovat ottaneet Sisukas-toimintamallin käyttöönsä, muiden kuntien sivistystoimien kanssa käydään keskustelua mallin käyttöönotosta. Sosiaalityöntekijöiden tiedottaminen ja toimintamallin käyttöönotto sosiaalityön menetelmänä tapahtuu syksyn 2023 aikana. Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun sijaishuollon yhteistyöhön keskittyvät Pikku-Sisukas-pilotit ovat myös käynnistyneet viiden kunnan alueella. Toimintamallin mukainen koulutuspaketti (2 op) on toteutunut suunnitellusti ja prosessien laatiminen kunnissa käynnistynyt.

Työpaketti 3:n kehittämistyö sisältää sekä systeemisen työskentelymallin että sosiaalityön mentorimallin jatkokehittämistä. Systeemisen työskentelymallin osalta on järjestetty systeemisen työotteen perus- ja täydennyskoulutuksia, tiimien sparraustapaamisia, kliinikkojen vertaistapaaminen sekä tuotettu lisämateriaalia tiimien omatoimisen kehittämisen tueksi. Hanke on tehnyt esityksen systeemisen toimintamallin käytäntösuosituksesta ja osallistuu keskusteluihin toimintamallin vakiinnuttamisesta Varhan sosiaalityön toimintatavaksi.

Sosiaalityöntekijöiden mentorivalmennuksen materiaali työstettiin syksyn 2022 aikana. 10 sosiaalityöntekijää kouluttautui mentoreiksi alkuvuonna 2023 pidetyn verkkokoulutuksen avulla. Sosiaalityöntekijöiden valmennuksesta on tehty päätös aluehallituksessa kesäkuussa 2023. Sosiaaliohjaajien mentorivalmennuksen materiaali on työstetty ja on käyttöönottoa vaille valmis.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Milla Lumio
milla.lumio@varha.fi
Puh. 044 907 5279