Hyppää pääsisältöön

Perhekeskus ja varhainen tuki arjessa

Perhe, äiti ja lapsi lattialla kirjan kanssa, isä takana

Kehittämisprojekti oli osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (hankekausi 2020–2023).

Perhekeskus ja varhainen tuki arjessa -projektin tavoitteena on luoda yhteinen kuva tulevaisuuden perhekeskuksista ja suunnitelma, miten erilaiset lapsiperhepalvelut tulisi järjestää, jotta ne toimivat asiakkaiden kannalta saumattomasti, parhaalla mahdollisella tavalla.

Hankkeen käynnistyessä keväällä 2022 keskeisenä tavoitteena oli innostaa kuntien toimijat yhteiskehittämiseen. Tämän toteutumiseksi kiinnostuneita kuntia pyydettiin kirjoittamaan motivaatiokirje perusteluksi sille, miksi haluavat mukaan. Mukaan saatiin yhteensä 14 kuntaa, joista koottiin kaksi Valio kunta -kehittämistiimiä. Kehittämisen tavoitteena oli rakentaa yhteistä näkemystä varsinaissuomalaisesta perhekeskuksesta ja mallintaa käytännön toteuttamistapaa. Lisäksi kahdessa hankkeen perhekeskusfoorumissa esiteltiin valtakunnallisesti toimiviksi osoittautuneita työvälineitä yhteinen näkemyksen rakentamiseksi. ”Ryöstöretken” perusteella otimme käyttöön perhekeskuksen konseptoinnin ja perhekeskusten kumppanuussopimuksen.

Syksyllä 2022 erityisenä tavoitteena oli palvelukohtaisissa työpajoissa nostaa esiin perhekeskuspalveluiden työntekijöiden ääntä kehittämisen tueksi. Kymmenessä työpajassa jaettiin kokemuksia mm. perustehtävän ymmärryksestä, parhaista käytännöistä sekä hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvistä huolista ja tarpeista. Työpajoista saimme tärkeää tietoa sirpaleisten toimintakäytäntöjen yhtenäistämisen tueksi, jota hyödynnettiin yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa työstäessä palvelujen kuvauksia ja määrittelyjä.

Erityisesti on mainittava tiivis yhteistyö järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry jäsenjärjestöineen on aktiivisesti tuonut järjestöjen osaamista ja ääntä perhekeskuskokonaisuuden rakentamiseen. Lisäksi on aktiivisesti työskennelty Palvelutietovaranto-tietojen (PTV) kirjaamiseksi niin, että järjestöjen ja seurakuntien palvelut löytyvät tulevaisuudessa sähköisestä perhekeskuksesta.  

Hankeavustuksen siirrolla on toteutettu kolme erillistä pilottia. Paraisilla tehtiin selvitys, miten kaksikieliset palvelut turvataan perhekeskuksissa. Naantalissa selvitetään HYTE- ja SOTE-yhdyspintoja huomioiden erityisesti kohtaamispaikkojen mahdollisuudet. Turussa taas toimii moniammatillinen Reppu-tiimi, joka on jalkautunut kouluympäristöön tukemaan ennaltaehkäisevästi lapsia, nuoria ja huoltajia.

Valmistelutyöhön tukeutuen kaikkein keskeisin onnistuminen vuonna 2022 hankkeessa oli, että saimme yhteistyössä hyvinvointialueen virkahenkilöiden kanssa hankevalmistelun esityksen mukaisesti VARHA:lle yhteisen Perhekeskuksen sekä perhekeskusjohtajan, sote-keskusjaon mukaiset alueelliset perhekeskukset sekä näille omat päälliköt. Tämän konkreettisen rakenteen mahdollistamana on selkeää jatkossa työstää, miten erilaiset lapsiperhepalvelut tulisi järjestää.

Vuoden 2023 alussa sovimme perhekeskusjohtaja Terhi Vierikon kanssa, että kuluvan kevään keskeisinä tavoitteina hankkeessa on keskittyä sähköisen perhekeskuksen käyttöönoton varmistamiseen ja verkostomaisen perhekeskuksen työskentelyn vahvistamiseen sivistyspalveluiden palvelukokonaisuudessa, ja siellä erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sektorilla. Näiden tavoitteiden toteuttamisen kannalta on jo vuoden alussa varmistunut jatkon kannalta kaksi erityisen merkittävää asiaa: 

  1. Sähköinen perhekeskus saadaan Varsinais-Suomeen. Valmistelutyön olemme Varsinais-Suomessa tehneet huolella osallistumalla aktiivisesti Digifinlandin valtakunnalliseen kehittämistyöhön ja viestimällä aktiivisesti ja laajasti Palvelutietovarannosta ja sähköisestä perhekeskuksesta. Olemme myös laatineet käyttöönottosuunnitelmaa sähköiselle perhekeskukselle
  2. Perhekeskusajokortti toteutetaan keväällä yhteistyössä eOppivan kanssa.

Lisätiedot

Sami Luoto
projektipäällikkö
Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke
sami.luoto@varha.fi