Hyppää pääsisältöön

Psykososiaalisten menetelmien kehittäminen

Nuoret aiset ringissä keskustelemassa, tukevat yhtä jolla mieli maassa

Kehittämisprojekti oli osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (hankekausi 2020–2023).

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sotekeskus -hanke osallistuu psykososiaalisten palveluiden kehittämiseen yhdessä yhteistyöalueen (YTA) muiden hyvinvointialueiden Tulevaisuuden sotekeskushankkeiden ja VSSHP psykiatrian kanssa.

Tavoitteena on tukea hyvinvointialueita ja kehittää YTA-tasoinen yhteistyörakenne, jonka avulla parannetaan psykososiaalisten hoitojen saatavuutta ja vaikuttavuutta perustasolla sotekeskuksissa sekä
nuorten ja lasten perustason palveluissa. Hankkeessa luodaan keskittämisasetuksen (VNa 582/2017) mukaiset rakenteet, joilla perustason psykososiaalisten palveluiden osaamisen kehittämistä ja saatavuutta voidaan tukea myös hankekauden jälkeen.

Tavoitellaan oikea-aikaista hoitoon ohjausta, vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien laajan saatavuuden kehittämistä, menetelmien mukaisen hoidon vaikuttavuuden ja jatkuvuuden seuraamista sekä kustannusten hillitsemistä siirtämällä painopistettä nopeasti alkaviin hoitoihin.

Otetaan käyttöön uudenlaisia mielenterveyden omahoitomalleja ja -ohjelmia, parannetaan hoitojen vaikuttavuutta koulutuksilla ja menetelmäohjauksella, sekä tarjotaan perustason työntekijöille tukea, ohjausta ja koulutusta sekä digitaalisia työvälineitä.

Tavoitteena on luoda pysyvä yhteistyörakenne perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille sekä koko YTA-alueelle psykososiaalisten menetelmien käyttöönottamiseksi ja ylläpitämiseksi eri ikäryhmille.