Hyppää pääsisältöön

Sote-keskuspalvelujen kehittäminen

Tyttö katselee valkotaulua, jolla on postit-lappuja.

Kehittämisprojekti oli osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (hankekausi 2020–2023).

Tavoitteet

  1. Kehittää Varsinais-Suomen sote-keskustoimintaa
  2. Parantaa perustason palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta
  3. Vastata tiukentuvan hoitotakuun vaatimuksiin

Miten tavoitteisiin päästään?

Projektin tavoitteisiin pyritään kehittämällä ja yhtenäistämällä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sote-keskusten toimintakäytäntöjä sekä lisäämällä perustason ja erikoistason yhteistyötä palveluketjujen sujuvoittamiseksi.

Projektissa on muodostettu moniammatillinen kehittäjien verkosto Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sote-keskusten ammattilaisista. Kehittäjäverkosto on kokoontunut säännöllisesti ja tapaamisissa on kehitetty ja yhtenäistetty sote-keskusten toimintakäytäntöjä. Tapaamisissa kehittäjäverkoston jäsenet ovat muun muassa esitelleet hyväksi havaittuja toimintatapojaan, joista on kerätty ja muodostettu yhteisiä malleja käyttöön Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Kehittäjäverkoston jäsenet vievät tapaamisissa sovittuja yhteisiä malleja käytäntöön omissa sote-keskuksissaan.
 
Palveluiden saatavuuden parantamiseksi terveyskeskuksissa on kehitetty hoidon tarpeen arviointia moniammatillisemmaksi luomalla ja uudistamalla ammattilaisten välisiä konsultaatiokäytäntöjä. Hoidon jatkuvuuden ja palveluiden oikea-aikaisuuden turvaamiseksi on suunniteltu käyttöön otettavaksi omatyöntekijä-/tiimimallia, jonka käyttöönotto laajenee. Yhtenä keinona tiukentuvaan hoitotakuuseen vastaamiseksi on käynnistetty hoitosuunnitelmien käytön laajentaminen.


Projektissa on kehitetty myös eri toimijoiden välisiä konsultaatiomalleja pilotoimalla erikoistason ja perustason välistä yhteistyötä tuomalla sisätautien erikoislääkäri sote-keskuksiin. Kokemukset sisätautien erikoislääkärin jalkautumisesta terveyskeskuksiin ovat olleet myönteisiä: pilotin myötä muun muassa erikoislääkärin konsultointi on helpottunut ja nopeutunut sekä lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon vähentynyt.

Oma-arviointi

Projektissa seurataan kuukausittain sote-keskuspalveluiden saatavuutta kuvaavia hoitoonpääsytietoja ja yhteydensaantia. Lisäksi raportoidaan säännöllisesti sote-keskusten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä.

Syksyn 2022 aikana odotusaika kiireettömälle vastaanotolle vaihteli eri ammattiryhmien välillä. Odotusajan mediaani lääkärin vastaanotolle oli 30 vrk, sairaan-/terveydenhoitajalle 5 vrk ja fysioterapeutille 10 vrk.  Henkilöstö oli tyytyväisintä työyhteisöön, työilmapiiriin ja työn mielekkyyteen. Eniten parannettavaa löytyi työmäärän hallittavuuden, työtilojen ja esihenkilötyön osalta. 

Yhteystiedot

Jenni Pinomäki
projektipäällikkö
Sote-keskuspalvelujen kehittäminen
jenni.pinomaki@varha.fi
puh. 040 7523768