Hyppää pääsisältöön

Virtuaalinen sote-keskus

Perhe katsoo sylitietokoneelta sisältöä, virtuaalinen sote-keskus

Kehittämisprojekti oli osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (hankekausi 2020–2023).

Tavoitteet

  1. Asiakas- ja ammattilaisprosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen hyvinvointialueelle, sähköisesti tuotettavien palveluiden osalta
  2. Mahdollistaa sähköisten palveluiden tuottaminen keskitetysti
  3. Asukas voi asioida digitaalisten sote-palveluiden piirissä ajasta ja paikasta riippumatta
  4. Monialainen virtuaalinen sote-keskus digitaalisten prosessien, toteutusten, sisältöjen ja kehittämisen omistajaksi

Miten tähän päästään?

  • Kuvataan hyvinvointialueella käytössä olevat sähköiset palvelut ja laaditaan palvelukohtainen toteutus- ja käyttöönottosuunnitelma etäpalveluista, prosesseista ja toimintatavoista.
  • Suunnitellaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kattava virtuaalinen sote-keskus, joka kokoaa yhteen jo alueella laajalti käytössä olevat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut.
  • Hyödynnetään ensisijaisesti jo olemassa olevia ja aiemmin alueella käyttöönotettuja kansallisia palveluita, sekä tuotetaan ehdotus näiden palveluiden tuotannosta hyvinvointialueella vuonna 2023. Kansallisesti käytössä olevia palveluita ovat esimerkiksi Omaolo ja Sähköinen perhekeskus.
  • Varmistetaan sähköisten palvelujen yhdenvertainen saatavuus alueella sekä mahdollistetaan palvelulaajennokset ja käyttöönotot koordinoituna.
  • Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on suunniteltu ja kehitetty sähköistä asiointia ja etävastaanottoja tukeva sähköisten palveluiden kokonaisasioinnin ratkaisu, joka tullaan ottamaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2023 alkaen. Tämän avulla asiakas voi helposti ja vaivattomasti tarkastella ajanvaruksiaan, liittyä etävastaanotolle tai siirtyä yhden vahvan kirjautumisen kautta muihin palveluihin, kuten Omakantaa, Omaoloon ja Terveyskylän Omahoitopolulle.

Oma-arviointi (mittarit)

  • Hankkeen tuloksia arvioidaan seuraamalla erilaisten digitaalisten palveluiden käyttöönottojen ja yhdenmukaistamisien määrää, digitaalisten palveluiden tarjonnan yhdenmukaisuutta sekä mahdollisesti palvelun asiointi- tai käyttömääriä.

Yhteystiedot

Aku Äärinen
Projektipäällikkö

aku.aarinen@varha.fi
puh. 050 407 0081