Hyppää pääsisältöön

Varhan yritysyhteistyö

Teemme Varsinais-Suomen hyvinvointialueella yhteistyötä laajasti niin oman alueemme, muiden kotimaisten kuin kansainvälistenkin yritysten kanssa.

Toteutamme hankinnat strategian, palvelustrategian sekä talous- ja tuottavuusohjelman mukaisesti

Hyvinvointialueen hankinta perustuu aluevaltuustossa 24.4.2024 hyväksyttyihin hankintapoliittisiin linjauksiin.

Niiden mukaisesti:

  • Varhan hankinnat tehdään taloudellisuus- ja tuottavuusohjelman mukaisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavuusarviointeihin perustuen.
  • Hankintojen avulla tuemme Varhan uudistumista.
  • Varhan hankinnat ovat ennakoitavia ja viestimme niistä avoimesti.
  • Vahvistamme kumppanuuksia palveluntuottajien ja tavarantoimittajien kanssa sekä osaltamme huolehdimme alueen elinvoimasta.

Palvelusetelit Varhassa

Järjestämme asiakkaillemme palveluita yhteistyössä kumppaniemme kanssa myös palvelusetelien avulla. Palvelusetelipalveluita tuottavien yritysten tulee täyttää sääntökirjoissa esitetyt edellytykset.

Lupamenettelyt Varhassa

Lupajärjestelmän mukaisella menettelyllä voidaan järjestää palveluja, joissa riittää vähimmäisvaatimuksina palveluun liittyvät lakien mukaiset velvoitteet sekä palveluntuottajan ammattipätevyydet. Tämän lisäksi voidaan asettaa vähäinen määrä muita vaatimuksia ja edellytyksiä (mm. palvelut suomen ja ruotsin kielellä).

Lupajärjestelmän mukaisia palveluja ei säännellä palvelusetelipalvelujen tapaan sääntökirjalla, vaan kullekin palvelulle määritellään kirjalliset palveluntuottajaksi hyväksymisen edellytykset ja vastuut.

Lisätietoa Varhan hankinnoista

Hallitus vahvistaa vuosittain palveluiden pitkän aikavälin hankintasuunnitelmat. Tutustu pitkän aikavälin hankintasuunnitelmiin: