Hyppää pääsisältöön

Viestinnän periaatteet

Viestintä on osa kaikkea hyvinvointialueen toimintaa ja päätöksentekoa. Viestinnän tehtävä on kuulla ja palvella – sisäisesti ja ulkoisesti. Kaikki mitä me viestimme ja mitä meistä viestitään vaikuttavat siihen, millaisen kuvan asukkaat, asiakkaat ja muut sidosryhmät hyvinvointialueesta muodostavat.

Haluamme viestinnällä osaltamme vaikuttaa siihen, että hyvinvointialueen henkilöstö- ja asiakaskokemus kehittyvät entistä paremmiksi. Viestimme suomeksi ja ruotsiksi sekä tarvittaessa muilla asukkaidemme käyttämillä kielillä.

Viestimme linjassa hyvinvointialueen arvojen ja strategian kanssa.

Hyvinvointialueen olemassaolon tarkoitus on "Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä". Se myös ohjaa viestintäämme.

Hyvinvointialueen kaikki työntekijät ovat viestijöitä.

Viestimme avoimesti ja pyrimme ennakoimaan. Palvelemme asukkaitamme ja henkilöstöämme viestinnällä suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa ja ennen kuin palvelut ovat käytettävissä. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että viestimme ovat selkeitä, ymmärrettäviä ja saavutettavia.

Viestimme monikanavaisesti siellä, missä asukkaamme ovat.

Olemme valppaina muutoksille, kuuntelemme ympäristöämme tarkasti ja haemme viestintään ratkaisuja, joilla voimme parantaa viestintäämme entisestään.