Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i trygghetsservicen 2024

På den här sidan hittar du information om ändringar som Egentliga Finlands välfärdsområde gjort i kriterierna för beviljandet av trygghetsservice och besök av trygghetshjälpare.

Styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde beslutade den 19 december 2023 om kriterierna för beviljandet av trygghetsservice och besök av trygghetshjälpare. Beslutet innebär att trygghetsservice och besök av trygghetshjälpare beviljas med samma kriterier i hela Egentliga Finland. Trygghetsservice och besök av trygghetshjälpare är inte lagstadgad verksamhet.

Genom denna länk kan du bekanta dig med protokollet från välfärdsområdestyrelsens sammanträde: Välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 19.12.2023, protokoll (Ktweb)

Som en följd av välfärdsområdesstyrelsens beslut har kriterierna för beviljandet av trygghetsservice och besök av trygghetshjälpare ändrats den 1 januari 2024. I fortsättningen riktas den trygghetsservice och de beösk av trygghetshjälpare som anordnas av Egentliga Finlands välfärdsområde till följande kundgrupper:

  • kunder med regelbunden hemvård
  • närståendevårdens kunder
  • kunder som har beslut om serviceboende i hemmet enligt lagen om funktionshinderservice

Beviljandet av trygghetsservice för hemvårdens och närståendevårdens kunder påverkas därtill av en inkomstgräns. Tjänsten beviljas inte om hushållets bruttomånadsinkomst är över 1500 €/månad i ett enpersonshushåll eller över 2100 €/månad i ett två- eller flerpersonshushåll. Inkomstgränserna gäller inte kunder som beviljats serviceboende enligt lagen om funktionshinderservice.

För en del kunder innebär förändringarna att den trygghetsservice som Egentliga Finlands välfärdsområde anordnat upphör. Besluten om att avbryta trygghetsservicen fattas stegvis och besluten träder i kraft i olika takt beroende på kommun. De kunder som förändringarna gäller får separat information om situationen innan trygghetsservicen slutar.

Ifall en kund vill fortsätta ha trygghetsservice på egen bekostnad kan kunden ta kontakt med en serviceproducent som erbjuder trygghetsservice i den egna kommunen. I menyerna nedan står det vilka serviceproducenter som erbjuder trygghetsservice i vilka kommuner. Menyerna kompletteras i takt med att det kommer mer information om serviceproducenter och nya beslut om att avbryta trygghetsservicen fattas.

Serviceproducenter som erbjuder trygghetsservice i olika kommuner