Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 27.1.2023 10.23

Första lönekörningen för separattillägg har gjorts i Egentliga Finlands välfärdsområde – fel kunde inte helt undvikas

Nyckelord:

De första separattilläggen i Egentliga Finlands välfärdsområde, såsom arbetstidsersättningar, övertidsarbete och utryckningspenning samt löner till dem som har ett tidsbundet arbetsavtal, syns i nätbankerna före utbetalningsdagen. I de separattillägg som betalas ut den sista dagen i månaden (31.1.2023) har man tyvärr identifierat fel, av vilka alla inte kunde korrigeras före lönekörningen.

Fingrar på datorns tangentbord

Vi får lönerna till största delen rätt betalda till de arbetstagare som har ett tidsbundet arbetsförhållande eller vikariat. Vi har dock identifierat att det har blivit fel kvar i uppgifterna i den massiva överföringen av uppgifter om arbetsskift, vilket leder till fel i utbetalningen av separattillägg. Vi beklagar verkligen detta. Cheferna granskar tabeller över arbetsskift, och korrigeringarna görs i den följande utbetalningen, säger direktör för koncerntjänster Laura Saurama.

Felen hänför sig först och främst till felaktiga uppgifter om tjänsteförhållandet, semestrarna eller ledigheterna samt till utmaningar gällande inskrivningen av olika deltidsarbeten. 
Personalen har fått anvisningar om hur man gör om det finns fel i separattilläggen i löneutbetalningen.

De tillägg som fattas betalas mestadels i den följande löneutbetalningen, dvs. den 15.2.2023.

Införandet av systemet för arbetsskiftsplanering har fördröjts bl.a. av nätverksproblem. Överföringen av arbetsskiftsuppgifterna från över 30 organisationer till välfärdsområdets system har krävt mycket arbete.

Att löneutbetalningen lyckas är en central målsättning utöver det att kundservicen fortsätter smidigt, när välfärdsområdet inleder sin verksamhet. Den sista dagen i månaden görs utbetalningar till cirka 17 500 anställda. Totalt arbetar ungefär 23 000 anställda vid Egentliga Finlands välfärdsområde.