Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 6.4.2023 13.57

Kampanj samlade åldersvänliga gärningar: promenader tillsammans, kompisbänkar och kassabandet i butiken ...

Nyckelord:

Kampanjen Åldersvänlighet nu resulterade i över 70 exempel på gärningar som främjar äldres välmående. I kampanjsvaren fästs uppmärksamheten på längtan efter samhörighet och vikten av en smidig vardag.

Vanhempi ja nuorempi nainen seisovat ulko-oven oviaukossa ja katsovat hymyillen ulos talosta suoraan kameraan.

Längtan efter samhörighet och en medmänniskas närvaro kommer fram i svaren till kampanjen Åldersvänlighet nu.

Karaoke, klubbverksamhet, en frisör som gör hembesök.

Halkskydd för äldre, underhåll av trottoarer, gratis kollektivtrafik för personer med rullator.

Promenader tillsammans, bärplockning, konserter. Och dansevenemang så att man får röra på sig och träffa folk.

Kampanjen Åldersvänlighet nu som började i februari resulterade i tiotals exempel på gärningar som främjar äldres välmående. Under kampanjen (14.2–31.3) samlade projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland in anmälningar på befintliga åldersvänliga gärningar och idéer på nya gärningar genom en webblankett. Anmälningar och idéer kunde också lämnas in vid hållplatserna för Liikkuva resurssikeskus-projektets rådgivningsbil och på sociala medier med hashtaggen #åldersvänlighetnu.

Samhörighet och närvaro viktigt

Totalt kom det in 34 anmälningar och 39 nya idéer. Bland dem finns till exempel olika aktiviteter och evenemang samt förslag för stadsplaneringen.

– Samhörighet och gemensamma aktiviteter var en gemensam faktor i flera idéer och anmälningar. Under kampanjen har det på ett konkret sätt gått upp för mig hur pandemitiden inverkat på äldre människors isolering och upplevelse av ensamhet. Detta har kommit fram i flera möten med till exempel pensionärsorganisationer. Kanske det nu syns även i dessa svar, där gemenskapen och närvaron av en medmänniska stiger fram på många ställen, säger projektchef Mari Luonsinen vid projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland.

– Bland idéerna fann jag svaret ”fråga grannen om hen behöver hjälp” rörande. Här talar vi om en alldeles grundläggande sak: att notera människorna runt omkring och deras eventuella behov av hjälp, och vara redo att hjälpa, säger Luonsinen.

Små saker i vardagen

Förutom samhörighet och gemensamma aktiviteter framhäver kampanjsvaren små saker som underlättar eller förbättrar vardagen. En åldersvänlig gärning kan vara till exempel en gul ”kompisbänk” som man kan sätta sig på om man vill ha någon att prata med. Ett långsammare kassaband kunde å sin sida göra det lättare att handla i matbutiken.

I en anmälan får nyheterna på lätt språk beröm. I en annan anmälan kritiseras QR-koder och inkastartexter till webbplatser som ibland syns i tv-rutan.

– Jag tror att det för äldre personer, och egentligen för oss alla, är viktigt med en smidig vardag. Upplevelsen av smidighet påverkas av många konkreta saker som kom fram i anmälningarna, till exempel underhållet av trottoarer, förstoringsglas som gör det lättare att läsa texter på förpackningar i apoteken och det att allt fler ärenden sköts elektroniskt, vilket många behöver hjälp med, säger projektkoordinator Hanne Kemppinen vid projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland.

Även om Åldersvänlighet nu-kampanjen nu officiellt är avslutad, kan man fortfarande vara i kontakt med projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland kring temat. Kampanjens webblankett är ännu öppen och därtill går det att lämna in anmälningar och idéer per telefon eller e-post till projektchef Mari Luonsinen.

Ett axplock av svaren från kampanjen Åldersvänlighet nu

Anmälningar

”Gustavs kommun ordnade 2022 flera evenemang för äldre: somriga kvällstillställningar, "Älä ny vaa liikkumast lakkaa"-föreläsningar och motionsstunder, en konsert och en vecka kring äldres favoritmaträtter vid serviceboendet. Alla över 70 år fick en personlig inbjudan och många deltog. Det fanns även möjlighet till transport om man behövde det.”

”Karaoken och musikevenemangen i Portsahemmet i Åbo, Ystäväntupa och pensionärernas verksamhet i Runosbacken. Det behövs mer pysslande och snickrande, körsång samt motionssalsverksamhet för alla åldrar.”

”Menovinkit-broschyren är bra.”

”Nyheter på lätt språk! Tydligt språkbruk även i andra situationer och tjänster.”

”Kompisbänken: en gul bänk som uppmuntrar till att prata med den som sitter bredvid. När man sätter sig på bänken betyder det att man vill snacka med andra.”

Idéer

”Fler träningsmaskiner utomhus, så att det inte är så lång väg till dem.”

”Kortare perioder för seniorarmbanden, till exempel 1–2 månader. Ibland har man som pensionär lite tajtare månader eller å andra sidan perioder då man är till exempel på stugan och därför inte utnyttjar tjänsterna. Då kanske man inte vill köpa ett seniorarmband för en lång tid.”

”Kunde vi ha en viss veckodag då det alltid fanns någon gemensam aktivitet utan ålderbegränsning i alla kommuner i Egentliga Finland? Det kunde till exempel finnas en promenadgrupp och/eller en hantverksklubb och/eller en naturutflykt + vägkost samma dag och samma klocktid. Det skulle bli lättare att sprida informationen om alla visste att samma sak händer i varje kommun samtidigt. Genom detta skulle vi säkert nå dem som vi nu inte når.”

En frisör/välmåendeexpert som åkte runt på hembesök. Ett långsamt kassaband i butiken. Särskilda punkter för umgänge och kaffedrickande i butikerna.”

”Kunde man under försommaren, sommaren och sensommaren genomföra en kampanj som skulle gå ut på att vem som helst kunde anmäla sig som ”promenadhjälp till ett serviceboende för äldre”? Många äldre personer behöver hjälp för att ta sig ut, personalen hinner inte ut med alla under samma dag. Det skulle alltså finnas så kallade utedagar vid äldres serviceboenden (hoppeligen skulle vädret vara bra).”

Länkar med koppling till kampanjen Åldersvänlighet nu

Genom att trycka på den här länken kommer du åt att anmäla och hitta på åldersvänliga gärningar: Webblankett för kampanjen Åldersvänlighet nu

Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland på Instagram: vstulevaisuuden_sote

Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland på Tiktok: vstulevaisuuden_sote

Kampanjens hashtag på sociala medier: #åldersvänlighetnu

Tidigare nyhet om kampanjen Åldersvänlighet nu (14.2.2023): Ny kampanj uppmuntrar till åldersvänliga gärningar

Mer information

Mari Luonsinen

Projektchef, Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland

tfn 044 794 9984

mari.luonsinen@varha.fi