Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 22.11.2022 14.30

Pilotprojektet Sisukas som förenar den grundläggande utbildningen och barnskyddet framskrider i snabb takt i S:t Karins och Pemar

Nyckelord:

Utvecklingen av Sisukas-verksamhetsmodellen, som placeras på kontaktytan mellan den grundläggande utbildningen och barnskyddet, har kommit bra i gång tillsammans med arbetsgruppen för utveckling av pilotområdet S:t Karins och Pemar. I synnerhet i S:t Karins har det funnits ett snabbt behov av Sisukas-verksamhetsmodellen på grund av att det i kommunen finns flera enheter för vård utom hemmet.

Utbildningen och utvecklingen av Sisukas-modellen så att den lämpar sig för att användas i pilotkommunerna framskrider och verksamheten har börjat omsättas i praktiken under ledning av projektet Egentliga Finlands framtida social- och hälsocentral och den riksomfattande barnskyddsorganisationen Pesäpuu.

När man i S:t Karins planerar att placera ett barn eller en ung person i grundskoleåldern i enheter för vård utom hemmet ska den socialarbetare som placerar barnet så snabbt som möjligt ta kontakt i anslutning till barnets skolgång (sisukas@kaarina.fi).

– Så här får skolväsendet snabbt information om den nya eleven och kan på förhand utreda skolplatsen och ordnandet av tillräckliga stödåtgärder inom den grundläggande utbildningen i S:t Karins, berättar utvecklarsocialarbetare Reetta Lindfors från projektet Egentliga Finlands framtida social- och hälsocentral.

Det förebyggande verksamhetssättet är det primära, men senast den enhet eller fosterfamilj som tagit emot barnet eller den unga ska kontakta skolbyrån Sisukas per e-post.

När skolväsendet i S:t Karins per e-post har tagit emot information om ett placerat barns behov av grundläggande utbildning i S:t Karins, skickas en blankett för datainsamling enligt verksamhetsmodellen Sisukas till barnets ansvariga socialarbetare, enhet eller fosterfamilj.

– Det är barnets ansvariga socialarbetares uppgift att fylla i datainsamlingsblanketten, men blanketten kan också fyllas i samarbete mellan den ansvariga socialarbetaren, vårdnadshavarna och platsen för vård utom hemmet, berättar Lindfors.

När den ifyllda datainsamlingsblanketten returneras till Sisukas-teamet vid S:t Karins skolbyrå ordnar den konsulterande specialläraren ett inledande möte för barnet eller den unga. Vid mötet kan redan en lärare eller rektor från den kommande skolan delta, vid behov kartläggs vid det inledande mötet ännu uppgifter som saknas för att fastställa skolplatsen.

– Målet är att få igång elevens stödåtgärder genast, och till en tillräcklig grad, när eleven inleder skolgången i S:t Karins.

Sisukas-verksamheten kommer inom kort att ge en mer omfattande beskrivning av S:t Karins stads webbplats för den grundläggande utbildningen. Även datainsamlingsblanketten publiceras på webbplatsen genast när webbplatsen och blanketten har finslipats i sin slutliga form. För Pemars del informeras det senare om hur verksamhetsmodellen framskrider.

Kontaktuppgifter:

Reetta Lindfors, utvecklarsocialarbetare, projektet Egentliga Finlands framtida social- och hälsocentralsprojekt
reetta.lindfors@salo.fi
Tfn. 050 340 4872

Hanna-Leena Niemelä, utvecklingschef, Pesäpuu ry
hanna-leena.niemela@pesapuu.fi
Tfn. 041 435 6345

Christine Välivaara, utvecklingschef, Pesäpuu ry
christine.valivaara@pesapuu.fi
Tfn. 040 775 5700