Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 2.1.2023 13.52

Social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter som förut för invånarna i Egentliga Finland – vid årsskiftet kan det uppstå fördröjning i tjänsterna

Nyckelord:

Införandet av välfärdsområdet för inte med sig förändringar i social- och hälsovårdstjänsterna för dem som bor i Egentliga Finland eftersom tjänsterna fortsätter på de bekanta ställena för ärendehantering med bekanta sakkunniga. Även alla telefonnummer till social- och hälsovårdstjänsterna förblir oförändrade. Det kan trots allt uppstå fördröjningar i tjänsterna och telefonservicen i början av året.

Två ljusa turkosa hjärtan på en turkos bakgrund.

Hälsostationerna, rådgivningarna, sjukhustjänsterna, hemvårdsområdena och så vidare förblir oförändrade för dem som bor i Egentliga Finland  och det sker inga stora förändringar i tjänsterna vid årsskiftet. Även social- och hälsovårdstjänsternas telefonnumror hålls så gott som oförändrade.

Det kan trots allt uppstå fördröjning i telefonservicen vid årsskiftet och man kan hamna vänta längre än vanligt på service. Det kan också uppstå avbrott inom de elektroniska tjänsterna. 

På måndag 2 januari har det uppstått fördröjning i tjänsterna på Tallbackens hälsostation på grund av långsamhet då informationssystem uppdaterats. I Åboregionens tidsbokning till hälsostationer har det också uppstått långsamhet.

eHälsovårdstjänsten (Loimaa, Nådendal, Oripää, Pargas och Åbo) är för tillfället ur bruk. Vi informerar på Varhas webbsidor då tjänsterna fungerar igen.

Var hittar jag Varhas kontaktuppgifter och elektroniska tjänster?

I fortsättningen hittas Egentliga Finlands välfärdsområdes tjänster samlade i webbtjänsten varha.fi. Webbtjänsten, som nyligen öppnats, är en första version av webbtjänsten och den kommer att kompletteras med serviceuppgifter under hela det här årets tid.

Servicenumror och elektroniska tjänster