Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 25.1.2023 12.02

Varha beviljade organisationer i social- och hälsobranschen i välfärdsområdet bidrag till ett belopp av 2,5 miljoner euro

Nyckelord:
En läkare och en äldre person sitter på stolar med svar. De slår en stor tärning mot varandra.

Sektionen för främjande av välfärd och hälsa i Egentliga Finlands välfärdsområde beslöt vid sitt sammanträde 17.1.2023 om bidrag som beviljas social- och hälsovårdsorganisationer. Det sammanlagda beloppet av godkända bidrag uppgick till 2 497 717 euro.

- Utgångspunkten gällande bidrag för år 2023 är att trygga verksamhetsförutsättningarna för social- och hälsoorganisationer under övergångsperioden samt att rikta bidraget till de organisationer som kommunorganisationerna har understött 2021 och 2022. Avsikten är att trygga organisationernas nuvarande verksamhet och inte att understöda ny verksamhet, berättar direktör för främjande av välfärd och hälsa Anneli Pahta.

Det kom in 144 ansökningar i bidragsansökan i Egentliga Finlands välfärdsområde innan tidsfristen löpte ut, och 106 ansökningar godkändes. Åtta ansökningar hade lämnats in till Åbo stad, men de överfördes till Varha på basis av det att verksamheten hör till sådan verksamhet som understöds av välfärdsområdet.

Bakgrund till beslutet utgörs av bidrag som kommuner har beviljat

Beslutsförslaget baserar sig mestadels på de bidragsbelopp som sökandena har fått av kommunerna år 2022. Beträffande några sökanden baserar beslutsförslaget sig på det bidragsbelopp som fåtts år 2021 eftersom den sökanden inte har fått bidrag år 2021 till exempel med anledning av coronan.

Bidragen betalas enligt bidragsbeloppet enligt följande:

  • bidrag som underskrider 8000 euro i en rat
  • bidrag som är 8000 – 40 000 euro i två rater
  • bidrag som överskrider 40 000 i fyra rater


Bidragen betalas ut genast när protokollsutdraget och de uppgifter som behövs för utbetalningen har tillställts.