Hoppa till huvudinnehåll

Ärendelistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Ärendelistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut från och med 1.1.2023

Sök efter ärendelistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut.

Till varje protokoll och tjänsteinnehavarbeslut har bifogats anvisningar om hur man söker ändring.

Protokoll (till 31.12.2022)

Sök efter protokoll. Följande organ inom Egentliga Finlands välfärdsområde har sina protokoll publicerade på en webbplats.

  • Välfärdsområdesfullmäktige
  • Välfärdsområdesstyrelsen
  • Aluehallituksen konsernijaosto
  • Ikääntyneiden palveluiden valmistelutoimikunta
  • Lasten ja nuorten palveluiden valmistelutoimikunta
  • Pelastuspalveluiden valmistelutoimikunta
  • Tulevaisuuden, tutkimuksen ja osaamisen neuvottelukunta
  • Työikäisten palveluiden valmistelutoimikunta
  • Tarkastuslautakunta
  • Yhteistoimintaelin.

Andra gamla protokoll