Hoppa till huvudinnehåll

Organisation

Organisationen av Egentliga Finlands välfärdsområdes beskrivs i förvaltningsstadgan.

Välfärdsområdets organ

Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för verksamheten och ekonomin inom Egentliga Finlands välfärdsområde och utövar beslutanderätt för välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige har revisionsnämnden och valnämnden för välfärdsområdesval.

Välfärdsområdesstyrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av välfärdsområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi. Välfärdsområdesstyrelsen har fyra sektioner. Dessutom har välfärdsområdet fyra nämnderna för resultatområdena. Välfärdsområde har också nationalspråksnämnden och delegationen för framtid, forskning och kompetens.

Personalorganisationen

Välfärdsområdets högsta tjänsteinnehavare är välfärdsområdesdirektör.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om hur välfärdsområdet delas in i resultatområden. Egentliga Finlands välfärdsområdes verksamhet delas upp i sex resultatområden: organiseringens tjänster, koncerntjänster, ÅUCS-sjukhustjänster, social- och hälsotjänster, Tjänster för äldre och Egentliga Finlands räddningsverk/räddningstjänster.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar om hur resultatområdena delas in i resultatgrupper. Välfärdsområdesdirektören beslutar om hur resultatgrupperna delas in i serviceområden och serviceenheter.

Egentliga Finlands välfärdsområdets högsta ledningen från och med 1.1.2023.
Egentliga Finlands välfärdsområdets högsta ledningen (från och med 1.1.2023). Bildens innehåll förklaras i textform i förvaltningsstadga som är gällande från och med 1.1.2023.