Hoppa till huvudinnehåll

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut från och med 1.1.2023

Sök föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut.

Till varje protokoll och tjänsteinnehavarbeslut har bifogats anvisningar om hur man söker ändring.

Protokoll (till 31.12.2022)

Sök protokoll. Följande organ inom Egentliga Finlands välfärdsområde har sina protokoll publicerade på en webbplats.

  • Välfärdsområdesfullmäktige
  • Välfärdsområdesstyrelsen
  • Aluehallituksen konsernijaosto
  • Ikääntyneiden palveluiden valmistelutoimikunta
  • Lasten ja nuorten palveluiden valmistelutoimikunta
  • Pelastuspalveluiden valmistelutoimikunta
  • Tulevaisuuden, tutkimuksen ja osaamisen neuvottelukunta
  • Työikäisten palveluiden valmistelutoimikunta
  • Tarkastuslautakunta
  • Yhteistoimintaelin

Andra gamla protokoll