Hoppa till huvudinnehåll

Organisation

Organisationen av Egentliga Finlands välfärdsområdes beskrivs i förvaltningsstadgan.

Organ i välfärdsområdet

Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för verksamheten och ekonomin inom Egentliga Finlands välfärdsområde och utövar beslutanderätt för välfärdsområdet. Underställd välfärdsområdesfullmäktige verkar revisionsnämnden och valnämnden för välfärdsområdesval.

Välfärdsområdesstyrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av välfärdsområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi. Välfärdsområdesstyrelsen har fyra sektioner. Dessutom har välfärdsområdet fyra nämnder för resultatområdena. Välfärdsområdet har också nationalspråksnämnden och delegationen för framtid, forskning och kompetens.

Personalorganisation

I välfärdsområdet är välfärdsområdesdirektören den högsta tjänsteinnehavaren.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om hur välfärdsområdet delas in i resultatområden.Verksamheten i Egentliga Finlands välfärdsområde delas in i sex resultatområden: organiserings tjänster, koncerntjänster, ÅUCS/sjukhustjänster, social- och hälsotjänster, tjänster för äldre och Egentliga Finlands räddningsverk/räddningstjänster.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar om hur resultatområdena delas in i resultatgrupper. Välfärdsområdesdirektören beslutar om hur resultatgrupperna delas in i serviceområden och serviceenheter.

Egentliga Finlands välfärdsområdets högsta ledningen från och med 1.1.2023.
Egentliga Finlands välfärdsområdets högsta ledningen (från och med 1.1.2023). Bildens innehåll förklaras i textform i förvaltningsstadga som är gällande från och med 1.1.2023.