Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsområdesfullmäktige

Välfärdsområdesfullmäktige utövar den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet och leder vårt välfärdsområde som helhet. Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för verksamheten och ekonomin inom Egentliga Finlands välfärdsområde, utövar beslutanderätt för välfärdsområdet och delegerar sina befogenheter genom bestämmelser i förvaltningsstadgan.

Välfärdsområdesfullmäktige har 79 ledamöter. Utöver en ordförande utses tre vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktige.

Välfärdsområdesfullmäktigeledamöterna beslutar om närservicen och byggandet av servicenätet, till exempel om placeringen av social- och hälsocentraler och de tjänster som erbjuds vid dem, samt om jämlik tillgång till tjänster i hela välfärdsområdet.

Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder vid de tidpunkter som fullmäktige bestämmer och också  när ordförande för välfärdsområdesfullmäktige anser att det behövs. Det första sammanträdet var på onsdagen 2 mars 2022.

Föredragningslistan för sammanträden publiceras fyra dagar före sammanträdet. Sammanträdeshandlingarna finns i ett separat system: Sök föredragningslistor (tweb.fi).

Du kan följa välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden i live-streaming. Följ live-streamingen av mötet här. (Länken uppdateras c. 5 minuter innan sammanträdet börjar.)

Tidtabell för välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden år 2024

  • onsdag 28.2.2024
  • onsdag 24.42024.
  • onsdag 12.6.2024
  • onsdag 25.9.2024
  • onsdag 4.12.2024

Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden börjar kl. 18. i auditoriet i konferenshotellet Linnasmäki.

Medlemmar i välfärdsområdesfullmäktige och ordförande

E-postadresserna för ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige är enligt formen förnamn.efternamn@varha.fi om inte annat har meddelats.

Bindningar

Centrala förtroendevalda och tjänsteinnehavare inom Egentliga Finlands välfärdsområde ska lämna en redogörelse för sina bindningar. Syftet med redogörelsen för bindningar är att öka öppenheten och transparensen inom beslutsfattandet. Egentliga Finlands välfärdsområdes register över bindningar.