Hoppa till huvudinnehåll

Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets ärendelistor och protokoll (anslagstavla)

Obs! Den här sidan gäller Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, som avskaffades den 31 december 2022.

Se Egentliga Finlands välfärdsområdets ärendelistor och protokoll.

Följande organ inom sjukvårdsdistriktet har sina protokoll publicerade på en webbplats där de kommer att finnas tillgängliga i två år. Föredragningslistor kommer att finnas tillgänglig tills protokollet från mötet har publicerats.

  • Direktionen för Åbolands sjukhus
  • Direktionen för Affärsverket för akutvård och jour
  • Administrativa sektionen
  • Styrelsen
  • Fastighetssektionen
  • Sjukvårdsdistriktets samarbetsdelegation
  • Revisionsnämnden
  • Fullmäktige.

Sök efter ärendelisotr och protokoll (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt)

Om det behövs kan äldre protokoll frågas från registreringskontoret.