Hoppa till huvudinnehåll

Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets register över bindningar

Obs! Den här sidan gäller Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, som avskaffades den 31 december 2022.

Se Egentliga Finlands välfärdsområdets register över bindningar (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats)

Centrala förtroendevalda och tjänsteinnehavare inom Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ska lämna en redogörelse för sina bindningar. Syftet med redogörelsen för bindningar är att öka öppenheten och transparensen inom beslutsfattandet.

Bestämmelserna angående redogörelse för bindningar har trätt i kraft från början av fullmäktigeperioden som inleddes år 2017. I Kommunallagens § 84 stadgas att redogörelse ska ges för

  • bindningar som gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet,
  • betydande förmögenhet och
  • andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och upprätthåller ett offentligt register över bindningarna. På registret tillämpas dataskyddslagen. 

Förtroendevalda

Aaltonen Niko (pdf 135.82 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Alkio Jukka (pdf 133.47 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Birstolin Anita (pdf 134.6 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Boström Jaana (pdf 133.07 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Fredriksson Merja (pdf 130.71 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Guseff Niklas (pdf 130.73 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Haapakoski Juha (pdf 134.6 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Hartiala Kaija (pdf 134.85 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Heikkilä Pekka (pdf 132.97 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Heinonen Riina (pdf 130.22 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Hollmén Kimmo (pdf 133.28 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Hovirinta Mirja (pdf 130.73 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Huittinen Ulla (pdf 130.62 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Hyttinen Marjatta (pdf 130.92 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Karlsson Kristina (pdf 133.5 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Kaupponen Niklas (pdf 135.46 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Kesäläinen Sami (pdf 130.7 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Korhonen Ari (pdf 130.65 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Kotti Antti (pdf 132.38 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Kouki Lauri (pdf 130.55 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Kvist Mårten (pdf 135.46 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Lahti Mari (pdf 132.46 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Lampi Pirjo (pdf 132.71 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Lautiala Mona (pdf 130.6 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Lehtola Seppo (pdf 131.04 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Lindberg Marko (pdf 130.99 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Majuri Amanda (pdf 133.83 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Metsänperä Jarmo (pdf 130.69 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Mäkelä Sari (pdf 130.52 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Mäkelä Teemu (pdf 133.24 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Mäkinen Marjaana (pdf 136.43 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Niemi Merja (pdf 130.95 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Nordström Egon (pdf 130.84 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Ollikkala Tuija (pdf 135.88 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Rainio Eeva (pdf 130.53 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Ryödi Eeva (pdf 132.32 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Saari Mikko (pdf 135.23 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Savola Eeva (pdf 132.34 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Seittenranta Sauli (pdf 135.67 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Sipponen Martti (pdf 130.93 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Suominen Kalle-Antti (pdf 130.87 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Tuominen Kirsti (pdf 130.51 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Vainio Heikki (pdf 130.64 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Viikari Nora (pdf 130.51 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Välimäki Jari (pdf 130.49 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Wallius Jerina (pdf 134.16 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Wennström Kjell (pdf 134.52 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats) Yli-Jama Anna-Leena (pdf 133.75 KB) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats)