Hoppa till huvudinnehåll

Servicenätet för funktionshinderservice

Servicenätet är Varhas plan för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska produceras och var serviceställena ska finnas i fortsättningen i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Det här är ett utkast till planen om servicenätet för funktionshinderservice.

Varha har cirka 40 egna boendeenheter på olika håll för personer med funktionsnedsättning. Endast få ändringar görs inom boendetjänsterna under de närmaste åren. Boendeenheterna är huvudsakligen i gott skick. En boendeenhet i Pemar kommer att ersättas med en ny.

Fastigheterna i KTO i Pemar och Kårkulla i Pargas är huvudsakligen i gott skick och  kommer att fortsätta användas. Avsikten är att utreda om dessa lokaler också kan användas för andra tjänster.

Arbets- och dagverksamhet finns 13 orter. Dagcentren i Åbo kan eventuellt sammanslås, men det skulle kräva lokallösningar. En utvidgning av aktivitetscentrumet i Nystad planeras.

Sju enheter ska stängas, men största delen av dem behöver ersättande lokaler.