Hoppa till huvudinnehåll

Servicenätet för boendeservice och övrig service för äldre

Servicenätet är Varhas plan för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska produceras och var serviceställena ska finnas i fortsättningen i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Det här är ett utkast till planen för servicenätet för boendeservice och övrig service för äldre.

Servicestrukturen för boendeservice för äldre ska stegvis förnyas så att den motsvarar de mål som ställts för servicens omfattning. I planen beaktas den egna serviceproduktionen, som påverkas av fastigheternas dåliga skick, utmaningar i verksamheten samt bristen på vårdpersonal.

Vi påverkar den privata serviceproduktionen  att den kan möjliggöra en lättare servicestruktur genom att bland annat öka gemenskapsboendet. I framtiden bildar det privata och Varhas eget servicenät en helhet.

Under 2024–2025 ska sju rehabiliterande bedömningsenheter inrättas för att betjäna hela den äldre befolkningen i Varha och bedöma deras servicebehov. Mer kapacitet kommer troligen att behövas senare.

Andra tjänster för äldre, såsom dagcenter, tas med i planen i ett senare skede.

Inom boendeservicen för äldre planeras 12 verksamhetsställen läggas ned. Dessa tjänster ska finnas tillgängliga på andra verksamhetsställen i närområdet, antingen i egen regi eller som köpta tjänster.