Hoppa till huvudinnehåll

Budget och ekonomiplan

Den första budgeten för Egentliga Finlands välfärdsområde är en uppskattning. Vi har utarbetat budgeten i ganska exceptionella förhållanden. Det finns mycket arbete och det behövs tålamod att lösa utmaningar som dyker upp.

Välfärdsområdets budgetförslag för år 2023 utvisar ett underskott på 98,5 miljoner euro.

Om ändringarna i finansieringslagarna realiseras skulle balanseringsbehovet i ekonomiplanen minska till cirka 62,5 miljoner euro. Underskottet ska täckas senast vid utgången av perioden för ekonomiplanen dvs. då året 2025 löper ut och kräver ett tydligt förändringsprogram för att det ska realiseras.

Verksamhetskostnaderna i budgeten uppgår till 2 336,2 miljoner euro.

Storleken av statsfinansieringen i budgeten uppgår till 1 931,7 miljoner euro och Egentliga Finlands andel av hela landets finansiering är 8,56 %.

Årsbidraget i budgeten utvisar ett underskott till ett belopp av 50,4 miljoner euro.

Det bereds ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering, på basis av vilka man torde göra en justering i finansieringen under år 2023, när kommunernas bokslutsuppgifter för år 2002 har blivit färdiga. Det skulle vara möjligt att inskriva denna så kallad engångspott som en budgetändring för redovisningsåret 2023.

Diskrepansen mellan den övergående kostnadsbasen, välfärdsområdets finansiering och den förutspådda kostnadsutvecklingen försvårade utarbetandet av en ekonomiplan i balans. I ekonomiplanen har det förutspåtts en sannolik korrigering i statsfinansieringen för att skapa balans i ekonomin. Utöver det förutsätter balansen under planeringsperioderna ett balanseringsprogram till ett belopp av 62,5 miljoner euro.

I planen gällande hur programmet ska genomföras bereds det sätt, genom vilka den effekt som balansen förutsätter nås. I investeringsplanen som välfärdsområdesfullmäktige godkände ligger huvudvikten i investeringarna under år 2023 på investeringar som säkerställer att kontinuitet i servicen kan tryggas.