Hoppa till huvudinnehåll

Egentliga Finlands välfärdsområdes finansiering

Välfärdsområdenas beredningsfinansiering är en kalkylmässig, statlig finansiering som beviljas i form av statsunderstöd som är bundna till användningsändamålet.

Statlig finansiering

 • Välfärdsområdenas beredningsfinansiering är en kalkylmässig, statlig finansiering som beviljas i form av statsunderstöd som är bundna till användningsändamålet.
 • Med finansieringen genomförs nödvändiga förberedande åtgärder.
 • Välfärdsområdenas finansiering följs upp så att de är tillräckliga och utvärderas kontinuerligt och regelbundet. Utveckling av tjänsternas innehåll stöds även med statsunderstöd.

Finansiering av beredningen 2021–2022

Beviljade anslag:

 • Total finansiering av beredningsorganisationen:
  • 42,1 miljoner euroa, (varav ICT 19,1 miljoner euro. Dessutom kan en del av den allmänna förberedelsefinansieringen användas för ICT-förändringar).
 • Projektet Framtidens social- och hälsocentral II
  • 11,3 miljoner euro (fortsätter år 2023).
 • Koordinering av tvåspråkigt välfärdsområde finansieringsansökan
  • 280 000 euro.