Hoppa till huvudinnehåll

Faktureringsadresser och -instruktioner

Adresser och instruktioner för inköpsfakturorna för Egentliga Finlands välfärdsområde från och med 1.1.2023.

Följande saker som listas på denna sida måste beaktas i inköpsfakturorna adresserade till Egentliga Finlands välfärdsområde för leveranser och tjänster slutförda efter 1.1.2023.

Egentliga Finlands välfärdsområde tar inte emot fakturor på papper.

Om du behöver information eller rådgivning, vänligen ta kontakt:

Mottagare av fakturorna

Som mottagare av fakturorna ska nämnas:

Egentliga Finlands välfärdsområde
FO-nummer: 3221065-1 (FI32210651)

E-faktureringsadress

 Fakturorna ska tillställas elektroniskt, fakturor på papper tas inte emot.

Egentliga Finlands välfärdsområdes e-faktureringsadress: 003732210651

Våra e-fakturor förmedlas av Basware vars förmedlarkod är BAWCFI22.

 • FO-nummer: 3221065-1
 • Momsnummer: FI32210651
 • EDI-kod: 003732210651

Ifall faktureraren inte har något e-faktureringssystem i användning, tar vi emot fakturor via Baswares
avgiftsfria leverantörsportal
.

Följande uppgifter ska framkomma i fakturan

 • Fakturerarens namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress)
 • Fakturerarens FO-nummer och bankförbindelse (IBAN)
 • Fakturans datum
 • Fakturans nummer (Obs. Unik/löpande identifikationskod)
 • Beställningsnummer eller liknande nummer
 • Beställarens kostnadsställe och beställarens namn: om kostnadsstället/beställarens namn inte är känt måste frågan kontrolleras av beställarenheten
 • Produkt eller tjänst som fakturan gäller (namnet på produkten och kod)
 • Enhetspris
 • Fakturans slutsumma
 • Momsgrund och hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen eller mervärdesskattedirektivet (§ 130, § 34, § 36 eller § 37).
 • Fakturans referensnummer
 • Fakturans förfallodag: utan separat avtal kommer Varha att iaktta betalningsfristen på 30 dagar.

I fakturor som kommer från EU-länder ska det alltid synas både leverantörens och beställarens VATnummer samt grunden för skattefrihet (intra-community supply dvs. gemenskapsförsäljning eller reverse charge dvs. omvänd betalningsskyldighet). 

Annat som ska beaktas

 • Totalpriset för beställningarna får inte överskridas utan beställarens skriftliga samtycke
 • separata faktureringsavgifter eller andra avgifter och/eller tillägg godkänns inte
 • förseningsräntan bestäms i enlighet med den räntelag som är i kraft vid ifrågavarande tidpunkt.