Hoppa till huvudinnehåll

Främjande av psykiskt välbefinnande

Arbetet med att främja psykiskt välbefinnande stöder god psykisk hälsa och syftar till att öka sådant som stärker och skyddar den psykiska hälsan.

Psykisk hälsa kan stärkas genom konkreta åtgärder som samhället vidtar, till exempel genom att stödja föräldraskap, arbeta mot mobbning, skapa möjligheter för alla att delta i fritidsaktiviteter, förebygga ensamhet och säkerställa en trygg livsmiljö. Invånare, organisationer och kommuner har en viktig roll när det gäller att främja psykiskt välbefinnande.

Det här främjar psykiskt välbefinnande:

  • Hälsosam mat
  • Motion
  • Tillräcklig och god sömn
  • Drogfrihet
  • Upplevelser av delaktighet och meningsfullhet

Förutsättningarna för psykiskt välbefinnande skapas tillsammans

Ansvaret för att främja det psykiska välbefinnandet och förebygga sjukdomar ligger hos alla aktörer i samhället. Egentliga Finlands välfärdsområde har som mål att tillsammans med kommuner, organisationer och andra aktörer erbjuda invånarna i regionen möjligheter till gemenskap, delaktighet och en meningsfull vardag.  

Tillsammans med THL, Jyväskylä universitet och Tammerfors yrkeshögskola deltar Egentliga Finlands välfärdsområde i forskningsprojektet Strengthening competence, capacity and cooperation in mental health promotion. Projektet kommer att använda metoder för samskapande för att producera innehållet i kompetenser, roller och uppgifter inom främjande av mental hälsa. Välfärdsområdet kommer att stödja kommuner och andra aktörer i regionen i deras ansträngningar att främja mental välbefinnande i linje med gemensamma mål och åtgärder.

Om du har frågor som gäller främjande av psykiskt välbefinnand är du välkommen att kontakta

Jenni Tähkävuori

jenni.tahkavuori@varha.fi