Hoppa till huvudinnehåll

Hyte ledning i Varha

I varha finns både sektion och ledningsgrupp för främjande av välfärd och hälsa

Sektionen för främjande av välfärd och hälsai välfärdsområdesstyrelsen  

1. verkar som ansvarsinstans för främjande av välfärd och hälsa i enlighet med lagen om ordnande av social- och hälsovård

2. föreslår välfärdsområdesstyrelsen strategiska riktlinjer som hänför sig till främjande avvälfärd och hälsa

3. föreslår välfärdsområdesstyrelsen välfärdsberättelsen och -planen

4. följer sina invånares levnadsförhållanden, välfärd och hälsa samt faktorer som påverkardessa i varje område och inom varje befolkningsgrupp

5. föreslår välfärdsområdesstyrelsen en rapport om invånarnas välfärd och hälsa, faktorer som påverkar dessa samt om de genomförda åtgärderna

6. beslutar om beviljande av bidrag till organisationer och andra samfund inom ramen för det anslag som reserverats i budgeten

7. avger välfärdsområdesstyrelsen utlåtanden om ärenden som hänför sig till främjande av välfärd och hälsa

8. främjar det samarbete med kommunerna, vilket hänför sig till främjande av välfärd och hälsa samt till arbete på kontaktytor

9. främjar de organisationers verksamhetsmöjligheter och möjligheter att påverka som arbetar för främjande av välfärd och hälsa i främjande av välfärd och hälsa