Hoppa till huvudinnehåll

Hyte-ledning

Främjande av välfärd och hälsa hör till välfärdsområdets lagstadgade uppgifter. Tjänsternas sammansvetsning i samarbete med andra aktörer (kommuner, föreningar och organisationer) på området samt expert stöd till kommunerna hör också till välfärdsområdets uppgifter.

Hyte-ledning i Varha

Från hyte-lednings synvinkel i Varha inkluderas målen i strategi, tjänstestrategi, områdets välfärdsplan och delaktigetsplan.

Ledning av främjande har en egen struktur i Varha. hyte-sektionen ansvar på det politiska beslutsfattande. Hyte-ledningsgruppen ansvarar för hyte helheten och linjering av verksamhetsmodeller. Hyte- resultats grupp inom tjänsten av organiseringen koordinerar hyte helheten och dess utveckling i Varha.

Kontaktuppgifter:
Anneli Pahta
Direktör för tjänsterna för främjande av välfärd och hälsa
naaryv.cnugn@ineun.svif.ahrav@athap.ilenna

Karoliina Luukkainen
Ledande sakkunnig, Främjande av välfärd och hälsa
xnebyvvan.yhhxxnvara@ineun.svif.ahrav@neniakkuul.aniilorak