Hoppa till huvudinnehåll

Delaktighetsplan

Kundens röst ska höras inom social-, hälso- och räddningstjänster av utvecklingens och påverkans synvinklar. Målsättningen och metodbeskrivningen sker inom delaktighetsplanen för att invånarna av området och Varhas kunder skall ha mångsidiga möjligheter att delta.

Medlen och kanalerna för invånarnas och kundernas deltagande finns i delaktighetsplanen och på webbplatsen för delaktighet