Hoppa till huvudinnehåll

Förebyggande rusmedelsarbete

Förebyggande rusmedelsarbete syftar till att förhindra och minska de skador som orsakas av tobak, alkohol, droger och andra berusande ämnen. Förebyggande av spelberoende och andra funktionella beroenden är också en del av det förebyggande arbetet mot rusmedel.

Vem är tjänsten avsedd för?

Det förebyggande rusmedelsarbetet sker i samarbete mellan kommuner, organisationer och välfärdsområdet. Egentliga Finlands välfärdsområde stöder det förebyggande rusmedelsarbetet i kommunerna inom sitt område och ansvarar för det förebyggande rusmedelsarbetet inom social- och hälsovården. Andra myndigheter, polisen, alkohol- och tobakstillsynen är också involverade. Restauranger, barer och återförsäljare är också involverade i den regionala Pakka-verksamheten.

Hur får du tillgång till tjänsten?

Du kan bedöma din risk för alkoholkonsumtion eller tobaksberoende med Audit eller tobaksberoendetest. Du kan bedöma dina spelrisker på webbplatsen Peluur.

Om du är orolig för din egen eller en närståendes substansanvändning kan du kontakta ditt lokala socialcenter.