Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

Karriärberättelse: Anniina, sjukskötare

Anniina Peltola är utbildad sjukskötare (högre YH) och arbetar som kundansvarig vid socialförvaltningen i Masku, Mynämäki hälsostation.

En person står i korridoren och tittar på kameran och ler.

Multiprofessionellt samarbete ger nya insikter om helhetsinriktad vård

Anniina valde vårdbranschen eftersom den alltid har intresserat henne. Efter gymnasiet läste hon först till närvårdare, men fortsatte därefter genast med studier till sjukskötare.

Anniina har arbetat på äldreboende och i jouren, och som specialistsjukskötare. Till hennes arbetsuppgifter har utöver primärvård hört sårvård, astmavård, sömnvård, vaccinationer, hälsokontroller, hälsokontroll före uppbåd, och mycket mer. Det finns så många specialiteter att var och en garanterat hittar något som intresserar.

På frågan om superkrafter svarar Annina: – Om jag faller reser jag mig alltid igen.

Kundrespons ger arbetet betydelse 

Anniina arbetar för närvarande som kundansvarig i det produktionsmässiga pilotprojektet för personlig kundhandledningstjänst, som genomförs i samarbete med programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland.

Hennes nuvarande arbetsuppgifter avviker helt från tidigare uppgifter. Hon arbetar tillsammans med en deltidsanställd vuxensocialarbetare. Målet med arbetet är att kunna erbjuda tjänster i rätt tid på rätt plats, samt att kartlägga kundens helhetssituation i lugn och ro, så att kunden känner sig hörd och sedd. Arbetet görs i multiprofessionellt samarbete där varje medarbetares yrkeskunnighet utnyttjas. I samarbetet ingår läkare och sjukskötare samt medarbetare från social-, mental- och missbrukarvården och sysselsättningstjänsterna. Även tredje sektorns tjänster utgör en viktig del av vården.

– Mitt jobb är helt toppen just nu, eftersom jag får jobba utifrån ett multiprofessionellt och kundorienterat helhetsperspektiv. Den viktigaste responsen kommer från kunden. Kundernas respons får mig att känna att jag gör ett viktigt jobb. Det nära samarbetet med socialvården har också gett mig helt nya insikter om helhetsinriktad vård. Tack vare vårt samarbete och våra gemensamma mottagningar kan vi sköta kundernas ärenden betydligt snabbare, samt hantera helheten bättre. Under mötena känner alla till kundens helhetssituation. På mottagningen kan jag till exempel boka en läkartid för ett B-utlåtande, och då behöver inte socialvården hjälpa kunden med den saken. Alla berörda känner dessutom till kundens aktuella hälsouppgifter och planer, vilket innebär att kunden inte måste ihåg allt själv, berättar Anniina entusiastiskt.

För Anniinas del tar projektarbetet förmodligen slut i oktober 2023. Hon tror att det kommer att vara svårt att återgå till det gamla arbetssättet, dvs. utan samarbetet med socialvården.

Ett kundorienterat arbetssätt grunden för god arbetsgemenskap  

Annina värdesätter särskilt det kundorienterade arbetssättet på sin arbetsplats. Hon uppskattar också att arbetskamraterna respekterar varandra, lyssnar samt hjälper och handleder när det behövs. För Anniina innebär en bra dag på jobbet lyckade möten, insikter, framsteg och glada miner.

Till slut avslöjar Anniina något om sig själv som de flesta av hennes arbetskamrater inte känner till.

– Min hemlighet är att ... jag är mörkrädd och faktiskt en rätt så känslig och skygg person, avslöjar hon.