Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

Karriärberättelse för Kirsi Koponen, ansvarig handledare

Nu ska vi få höra Kirsi Koponens karriärberättelse. Kirsi är ansvarig handledare på Tähtelä-enheten vid Lillheikkilä familjestödcenter. Kirsi fick näst flest röster i tävlingen #ViGörEttGottJobb (#Hyvintekijät) som ordnades i våras.

Kirsi Koponen istuu isoon lehtipuuhun kiinnitetyssä keinussa ja hymyilee

Kirsi berättar att hon började i vårdbranschen för flera årtionden sedan närmast av en slump. Flytten från specialungdomsarbete till barnskyddet var däremot ett medvetet val.  Som ung idealist kändes det viktigt att i sitt jobb få göra något för att främja andras välbefinnande. Jobbet var till en början –och är fortfarande – en passion och livsuppgift, men med tiden har idealismen ersatts av realism. Sin nuvarande roll som ansvarig handledare fick Kirsi sex år sedan i samband med strukturella förändringar.

Kirs arbetsdag börjar ofta tidigt på morgonen. På så sätt hinner hon också träffa nattskötarna i sitt team.

Som ledare är det viktigt att jag har en insikt i hur det dagliga arbetet på mottagningsenheten ser ut. Under de första timmarna på morgonen deltar jag i klientarbetet. Akuta klientärenden reds ut först och därefter går min dag åt till att planera arbetsskift, kontera fakturor och göra beställningar. Därutöver planerar och utvecklar jag verksamheten och strukturen samt förbereder möten. Det viktigaste av allt är att  hinna träffa medarbetarna så att jag håller mig ajour med deras varierande vardag på mottagningsenheten.

Kirsi berättar att arbetet är rätt splittrat, men kanske just därför också varierande, givande och innehållsrikt.

Att vara närvarande är en av ledarens viktigaste uppgifter

Kirsi känner glädje i arbetet när hon och hennes team lyckas skapa förtroende till barnet och familjen. Då kan de tillsammans med familjen diskutera lösningar på utmaningar i vardagen samt lyfta fram vilka resurser det finns för att ge det stöd som familjen behöver.

Extra stor glädje känner Kirsi till exempel när ett barn som har hundratals frånvarotimmar från skolan vill bli hörd genom att diskutera med Kirsi på tumanhand.  Eller när en förälder berättar att hen inte hade klarat av att barnskyddets ingripande i vardagen utan icke-dömande stöd av Kirsi och hennes team.

Och så klart känns det ju fint om jag har kunnat hjälpa mina medarbetare att helt enkelt klara av den hektiska vardagen på mottagningsenheten. Jag uppskattar särskilt att vi har en öppen dialog i vårt team och en atmosfär som grundar sig på tillit och samarbete. På så sätt kan vi erbjuda god service. Att vara närvarande är enligt min åsikt en av de viktigaste uppgifterna för en ledare. Närvaro är också en av grundstenarna i mitt eget arbetssätt.

Det som alla dessa perspektiv har gemensamt är mötet människor emellan. För mig är det mötet som utgör glädjen i arbetet.

Kirsi känner sig uppskattad när hon diskuterar med en klient eller medarbetare eller sin chef, och samtalet präglas av en känsla av förtroende.

Att lyssna och arbeta för en kultur som är transparent och öppen är något som teamet i Tähtelä fortlöpande satsar på

Kirsi tycker att det är viktigt att hela organisationen genomsyras av öppenhet, så att var och en upplever att de producerar en och samma tjänst. Kunden eller klientens intresse ska alltid vara den drivande kraften, oavsett om det är fråga om att strukturera verksamheten eller möjliggöra ett gott arbete i vardagen.

Kirsi värdesätter arbetsgemenskapens gemensamma värdegrund och kultur. Att arbeta med barnskydd är tufft och därför måste verksamhetens struktur och ledning vara i skick. Det här är frågor som hon själv strävar efter att lyfta fram på organisationsnivå, för att på så sätt främja det hon anser vara viktigt med tanke på arbetstagarnas vardag inom barnskyddet.

Tähtelä-teamet är suveränt, inte minst för att man här får ställa frågor. Det vi prioriterar är att lyssna och skapa en transparent och öppen kultur. I vårt team vågar man dessutom tala om svåra frågor på ett jämlikt sätt. Det här är teamets absoluta styrka och något vi ska värna om. 

Jag strävar efter att ta upp dessa frågor regelbundet på olika sätt: när jag diskuterar enskilt med mina medarbetare eller med min chef, vid avdelningsmöten eller när jag skriver rapporter. Att hitta en gemensam förståelse är toppen, men det betyder inte att man måste vara av samma åsikt. Det finns ofta fler än ett rätt sätt att sköta saker på. 

För Kirsi innebär en bra arbetsdag att hon har skött många olika uppgifter på olika nivåer. Dagen kan ha varit jäktig, men om hon efter arbetsdagen känner att hon har allt någorlunda under kontroll känns det bra.

Under en bra dag hinner man också hålla lunchpaus – eller åtminstone kaffepaus. Men en dag där man känner att man bara hunnit släcka bränder kan också vara bra om till exempel en klient gjort små framsteg i vardagen eller om en fråga som är viktig för en medarbetare har framskridit.

Kirsi avslutar gärna sin arbetsdag genom att lämna ett uppmuntrande meddelande på magnettavlan i omklädningsrummet eller via Teams.

Efter en bra arbetsdag konstaterar jag ofta att ingen kan vara "hyvintekijä" ensam, dvs. vi behöver varandra för att göra ett gott jobb.

God service bygger på välfungerande team och välmående medarbetare

Kirsi berättar att hon inte hade någon förhandsuppfattning om uppgiften som ansvarig handledare, men att hon ofta har varit tvungen att gå utanför sin bekvämlighetszon.
– Lyckligvis möjliggjorde arbetsgivaren fortbildning från första början. Det har hjälpt mig att betrakta saker från ett bredare perspektiv.

Kirsi förklarar att hennes uppfattning om arbetet som ansvarig handledare egentligen var ganska snäv och att hon först nu inser hur givande arbetet kan vara.

Jag har fått en bredare insikt och jag upplever att jag med teamets stöd och tack vare den mångsidiga fortbildningen kan leda verksamheten på ett konstruktivt sätt, och utveckla servicen inom barnskyddet så att den också stöder arbetstagarnas välbefinnande. 

Jag har också behövt lära mig acceptera att jag gör misstag samt förstå att bra service utgår från ett välfungerande team med välmående medarbetare.

Berätta något som dina arbetskamrater inte vet om dig.

Jag har skidvandrat längs Kangasniemivägen till Levi. När jag kom till Raja-Jooseppi gränskontrollstation var jag knallröd i ansiktet av solbränna och trodde aldrig att jag skulle orka vidare, men med hjälp av mina två medvandrare klarade jag av det.

Vilken är din superkraft?

 Super är nog inte ett ord jag skulle använda, men att bemöta andra människor är väl min styrka, avslutar Kirsi.