Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

Karriärberättelse: Marika, hälsovårdare

Marika Kurki arbetar som hälsovårdare och teamansvarig för rådgivningen vid rådgivningen i Kråkkärret i Åbo. Att arbeta just vid rådgivning har varit klart för Marika redan länge. Den bästa behållningen av jobbet är mångsidiga uppgifter och möjligheter till utvecklande.

En kvinna bakom en dator pratar med en patient.

Den bästa belöningen är då en liten bebis ger ett brett leende

Marika har rådgivningsmottagning fyra dagar under arbetsveckan och en dag i veckan utför hon arbete som teamansvarig vid rådgivningen. Arbetsdagarna är mångsidiga och olika och det finns inte två likadana dagar. 

Jag har mottagning både i mödra- och barnrådgivning. Mina kunder är familjer som väntar barn samt barn under skolåldern med sina familjer. Vi samarbetar med rådgivningsläkaren samt olika slags terapeuter, familjehandledningen vid rådgivningen, hemservicen för barnfamiljer och småbarnspedagogiken. Jag har som teamansvarig nära samarbete med chefen samt kollegor, berättar hälsovårdaren Marika Kurki.  

Intresset för att arbeta med olika slags människor och de många möjligheter som vårdarbetet ger lockade Marika till social- och hälsovårdsbranschen. Marika visste exakt att hon vill jobba på en rådgivning redan under studietiden. Rådgivningsarbetet kändes som en dröm och även förväntningarna har varit realistiska eftersom hon  fick bekanta sig väl med rådgivningsvärlden under praktikperioderna under studierna.  

Jobbet har förändrats i någon mån under årens lopp och det är i dagens läge mera utmanande än då jag började, tillägger Marika.  

På jobb för kunderna 

Det mångsidiga och intressanta arbetet ger arbetsengagemang.  

Jag är på jobb för kunderna men jag får även mycket av kunderna. Jag njuter då en liten bebis ger mig ett brett leende eller då familjer berättar att de får stöd och hjälp vid rådgivningen. Därtill får jag i arbetet som teamansvarig delta i att utveckla verksamheten och vara ett stöd för kollegorna i det dagliga arbetet.  

En god arbetsdag består därför av lyckade möten med kunder. Det bästa i jobbet är att jobbet är mångsidigt och givetvis kunderna. Trevliga arbetskamrater och fungerande samarbete väcker å sin sida uppskattning i arbetsgemenskapen. Därtill bistår chefen alltid med hjälp och stöd vid behov.  

Familjen, studierna vid sidan av arbetet och motion ger mig kraft för närvarande.