Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

Karriärberättelse: Milka, sjukskötare

Milka Ruha arbetar som sjukskötare vid ÅUCS Psykiatri, inom effektiverad öppenvård av affektiva störningar.

Milka Ruha.

Patientens tillit ger känsla av uppskattning

Jag är utbildad förstavårdare och tog examen år 2013. Jag har främst arbetat med förstavård i Norra Österbotten. Inom förstavården har antalet psykiatriska patienter ökat under de senaste åren och jag blev intresserad av en mer heltäckande vård av denna patientgrupp.  

I sitt arbete har Milka upptäckt att hennes styrkor är att bemöta människor, lyssna och hjälpa. Människans psyke är också något som alltid har intresserat henne.

När jag inledde mina studier i psykoterapeutiska färdigheter blev jag allt mer intresserad  av att arbeta inom psykiatrin. För ungefär ett år sedan sökte jag jobb vid ÅUCS Psykiatri och flyttade från Uleåborg till Åbo, berättar hon.  

En god arbetsdag går ut på att hjälpa andra 

Milka trivs i arbetet då hon får träffa många olika slags människor. Hon har ett genuint intresse för människorna bakom berättelserna. Hon tycker om den utmaning arbetet ger.  

Patientarbete är ganska självständigt och går delvis ut på dejourering. Man bör kunna reagera på rätt sätt på olika varierande situationer. Varje patient är unik och man behöver kreativ problemlösningsförmåga. Patientens tillit och upplevelse av att hen får hjälp ger en känsla av uppskattning, beskriver Milka.  

Milka uppskattar öppenhet, att man respekterar varandra och en god teamanda. Humor är också en viktig sak med vars hjälp man också orkar med de tyngre arbetsdagarna.  

Arbetsdagen känns bra om man upplever att man har lyckats i sina möten med patienterna, då man känner att man har kunnat lätta på patientens börda ens lite grann. Till en bra arbetsdag hör också trevliga arbetskamrater och ett gott samarbete. Som enhet är vi ganska ny och vi utvecklas hela tiden.   

Berätta något som dina arbetskamrater inte vet om dig. 

Jag är en ganska öppen person så jag tror att mina arbetskamrater redan vet för mycket om mig, säger Milka med ett leende.  

Vilken är din superkraft? 

Jag kommer ofta ihåg diskussionerna som jag haft med människor, nästan ord för ord. Tack vare mitt goda minne kan jag fokusera fullt på patienten, jag behöver sällan göra anteckningar för registrering under mottagningstiden. Jag har fått bra respons av patienterna för min närvaro.