Hoppa till huvudinnehåll

Begäran om handlingar och information

Dokumentförvaltningens rådgivning vid Egentliga Finlands välfärdsområde svarar på kundförfrågningar gällande hälsovårdens journalhandlingar och socialvårdens klienthandlingar. Vi berättar också hur man begär om dessa uppgifter samt ger råd i ärenden som hänför sig till dataskydd.

Telefonnumret till dokumentförvaltningens rådgivning är 02 313 2989, mån.–fre. kl. 9–15.


En begäran om handlingar ska vara skriftlig och undertecknad. Skicka din begäran till Registratorskontoret i Egentliga Finlands välfärdsområde, som registrerar begäran och vidarebefordrar den till den enhet som handlägger ärendet. Du kan också göra din begäran via en e-blankett.

Registratorskontorets kontaktuppgifter.

Se även webbplatsen för Dataskydd.