Hoppa till huvudinnehåll

Registrerad i det personregister som välfärdsområdet för

Dina personuppgifter kan lagras i de personregister som välfärdsområdet för och dina personuppgifter kan behandlas i välfärdsområdets verksamhet. Separata beskrivningar har gjorts för klient-, patient-, undersöknings- och personalregistren och för behandlingen av personuppgifter i registren i fråga.

Här kan du läsa mer allmänt om den registrerades rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Den registrerade, det vill säga du, har rätt att få veta:

  • vilka uppgifter samlas in om dig
  • varför och för vilket ändamål samlas dina uppgifter in
  • hur länge kommer dina personuppgifter att lagras
  • vem tar emot dina uppgifter, om dina uppgifter lämnas ut till tredje parter.

Bestämmelser om dina rättigheter finns i EU:s dataskyddsförordning och i dataskyddslagen. Nedan berättar vi för dig vilka av den registrerades rättigheter du har angående dina personuppgifter.

Denna dataskyddsinformation kommer att uppdateras och ses över vid behov.