Hoppa till huvudinnehåll

Klient- och patientsäkerhet

Klient- och patientsäkerhet innebär att klienten/patienten får rätt vård eller service i rätt tid och att den inte orsakar klienten/patienten någon skada som kan förhindras. Klient- och patientsäkerhet ingår kvalitetsarbetet för vården och servicen. Det här arbetet omfattar vårdsäkerhet, medicineringssäkerhet, säkerhet för medicintekniska produkter och bekämpning av infektioner.

Trots att alla gör sitt bästa kan det hända att vården inte alltid går som planerat. Om en farlig situation har uppstått i din vård eller om du anser att vi har gjort ett misstag ska du omedelbart meddela den personal som vårdade dig. Det är oftast bäst att först diskutera händelsen.

Du kan också anmäla en farlig situation via vårt webbformulär. Anmälan kan göras av dig eller av en närstående till dig. Anmälan behandlas av den person som ansvarar för klient- och patientsäkerheten vid enheten i fråga.

Anmäl farlig situation

Det nationella klient- och patientsäkerhetscentret koordinerar klient- och patientsäkerheten i Finland. Varha har ett nära samarbete med centret. På centrets webbplats hittar du anvisningar för klienter och patienten.

Anvisningar för klienter och patienter (klientochpatientsakerhetscentret.fi)