Hoppa till huvudinnehåll

Klientens och patientens rättigheter

Klientens och patientens rättigheter fastställs i lag. Här hittar du information om bland annat hur tjänsterna övervakas samt om social- och patientombudens tjänster.

Som patient inom hälso- och sjukvården har du rätt till god vård och gott bemötande samt rätt att få vård och begriplig information om din vård. Du har också rätt att hemlighålla dina uppgifter och själv bestämma om din vård.

Som klient inom socialvården har du rätt till god socialvård och gott bemötande. Verksamheten ska respektera ditt människovärde, din övertygelse och din integritet. Den ska också beakta dina önskemål, åsikter, intressen och individuella behov samt ditt modersmål och din kulturella bakgrund.

Vill du diskutera dina rättigheter?

Patientombudet och socialombudet kan hjälpa dig när det gäller patientens eller klientens rättigheter och ställning inom social- och hälsovården. Ombudet är en opartisk person. Patientombudet eller socialombudet kan inte fatta eller ändra beslut. Patientombudet tar inte ställning till medicinsk behandling.

Anmärkning enligt klient- och patientlagen

Om du är missnöjd med den service, vård eller det bemötande du har fått kan du framställa en anmärkning. Innan du gör anmärkningen kan det vara bra att diskutera och utreda frågan med personalen.

Klient- och patientsäkerhet

Klient- och patientsäkerhetscentret främjar patientsäkerheten

Klient- och patientsäkerhetscentret koordinerar utvecklingen, planeringen, uppföljningen och utvärderingen av klient- och patientsäkerheten. Centret utvecklar arbetsmodeller, nya verktyg och rekommendationer för välfärdsområdena, personalen, klienterna och patienterna.

Klient- och patientsäkerhetscentret

Anmälan om farlig situation

En klient, patient eller anhörig till patienten kan anmäla en farlig situation som inträffat under vården via ett webbformulär. Den person som ansvarar för klient- och patientsäkerheten vid enheten i fråga behandlar anmälan.

Anmäl farlig situation

Tillgång till vård

Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver om tillgången till vård, dvs. väntetider (vårdgaranti). Det finns maximala väntetider till vården. Om du inte har fått vård inom den lagstadgade tidsfristen, kan du ge respons via Varhas kanal för kundrespons.  Du har också rätt att framställa en anmärkning om bristande vård eller om tillgången till vård (kontaktuppgifter finns högst upp på denna sida).

Ge respons om tillgången till vård

Mer information:
Tillgång till social- och hälsovård (väntetider)
Tillgång till specialsjukvård (tyks.fi, väntetider)