Hoppa till huvudinnehåll

Servicesedel för hälsostationernas allmänläkarmottagning

Servicesedeln för hälsostationernas allmänläkarmottagning används ännu inte i Varha. Den kommer först att införas vid social- och hälsocentralerna i Åbo, Lundo, Loimaa, Oripää, Koskis och S:t Mårtens som pilotprojekt. Därefter utvidgas den till hela Egentliga Finland under våren och sommaren 2024.

När kan jag få en servicesedel?

‌‌Servicesedeln för allmänläkarmottagning är ännu inte i användning. Om du inte får en mottagningstid på din egen hälsostation kan du erbjudas en servicesedel som alternativ. Vårdpersonalen gör en bedömning av ditt vårdbehov innan servicesedeln kan beviljas. Bedömningen kan göras per telefon eller på hälsostationen. Du kan också tacka nej till en servicesedel och då hänvisas du till tjänster som ordnas av Varha på annat sätt. 

Kan jag få servicesedel för brådskande vård?

Servicesedel erbjuds endast halvbrådskande vård, dvs. sådan som ingår i den skärpta vårdgarantin.

Läs mer om vårdgarantin

Jourvård ges alltid på jourmottagningarna eller ÅUCS Akuten.

Vad ingår i ett besök med servicesedel?

Ett besök med servicesedel hos en privat serviceproducent omfattar klinisk undersökning på allmänläkarnivå, nödvändiga och sedvanliga laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar samt tolkning av dem, recept, utlåtanden och remisser till specialiserad sjukvård, samt strukturerad dokumentation i patientjournalen.

Hur många besök ingår i en servicesedel och hur länge är den giltig?

I servicesedeln ingår ett (1) mottagningsbesök på läkarmottagning och vid behov ett uppföljningsbesök hos samma läkare. Behovet bedöms av den privata serviceproducenten. Det andra besöket kan också göras via en videomottagning. Serviceproducenten delger undersökningsresultaten till dig och ger dig våranvisningar. Servicesedeln är giltig i två månader.

Vad kostar servicesedeln?

Du betalar endast en självriskandel som är högst lika stor som hälsocentralavgiften.

Kontaktuppgifter och frågor

Dessa meddelandekanaler är avsedda för kunder som redan har en servicesedel. Om du behöver en bedömning av ditt vårdbehov ska du kontakta din hälsostation, antingen via Omaolo-tjänsten eller per telefon.