Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Det är viktigt för oss att alla kan uträtta sina ärenden på lika villkor i Varhas lokaler och digitala tjänster. Vårt mål är att invånarna ska kunna använda våra lokaler och tjänster i så stor utsträckning som möjligt, oavsett eventuella funktionshinder. Vi kommer att dra upp riktlinjer för tillgänglighet som ska ingå i jämställdhets- och jämlikhetsplanen, som utarbetas under 2024.

Tillgänglighet är ett brett begrepp. Tillgängliga lokaler avser lokaler som är säkra för alla och som kan användas av alla. När vi planerar och tar i bruk våra lokaler och deras omgivning samarbetar vi med många aktörer för att säkerställa tillgängligheten. I det här arbetet beaktas bland annat röreseförmåga, syn och hörsel, samt att skyltningen är tydlig.

Tillgänglighet gör vardagen enklare och är särskilt viktig för personer med nedsatt funktionsförmåga. Vi gör alltid en tillgänglighetsundersökning och tillgänglighetsplan när vi tar i bruk nya lokaler. Arbetet för tillgänglighet som gjorts i kommunerna före övergången till välfärdsområdet fortsätter nu inom Varha.

Tillgänglighet avser också tillgängligheten i digitala miljöer, såsom webbtjänster. Vi strävar efter att alla ska kunna använda och förstå våra webbtjänster på samma sätt.