Hoppa till huvudinnehåll

Arbete, rehabilitering och välbefinnande med hjälp av IPS-arbetscoachning

Arbete kan vara en viktig del av rehabiliteringen för psykisk ohälsa. IPS – utvecklingsprojektet Sijoita ja valmenna! (Placera och träna!) tränar personer som lever med psykisk ohälsa för arbetslivet. Vårt mål är att främja de insjuknades möjligheter att få arbete och hållas kvar på arbetsmarknaden.

Utvecklingsprojektet IPS genomförs som en del av projektet Hållbar tillväxt i Egentliga Finland, som ingår i Finlands program för hållbar tillväxt (RRP) vilket finansieras av Europeiska unionen. IPS-projektet pågår till slutet av 2024.

Institutet för hälsa och välfärd samordnar och stöder regionala IPS-projekt och undersöker ibruktagande av verksamhetsmodellen och dess resultat. Verksamheten genomför en nationell strategi för psykisk hälsa.

Kontakta oss

Projektchef Anniina Heikkilä, anniina.heikkila@varha.fi
Specialsakkunnig Janika Iivonen, janika.iivonen@varha.fi

Tunnukset: Varha, Kestävän kasvun ohjelma, THL, Mielenterveysstrategia ja Euroopan unionin rahoittama