Hoppa till huvudinnehåll

Införa och förankra separat specificerade digitala verksamhetsmodeller

I Egentliga Finland används endast få regionala elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster, och de hanteras och produceras decentraliserat.

Under projektets gång utvecklar vi regionalt och nationellt enhetliga servicekedjor, -plattformar och verksamhetsmodeller för digitala distanstjänster för social- och hälsovårdstjänster på basnivå.

Vårt mål är att effektivera tillgången till vård i rätt tid och tillgång oavsett bostadsort. Vi samarbetar med andra välfärdsområden och Institutet för hälsa och välfärd.

Kontaktuppgifter

Janne Mutanen
Utvecklingschef
janne.mutanen@varha.fi

Kalle Hjerppe
Utvecklingschef
kalle.hjerppe@varha.fi