Hoppa till huvudinnehåll

Mätning av barns och ungas funktionsförmåga och livskvalitet i social- och hälsovårdssystemet (PROMIS)

I helheten tas ett enhetligt nationellt mätsystem i bruk för hälso- och sjukvårdstjänster för barn och unga.

Målet är att utveckla mätningen av barns och ungas livskvalitet och funktionsförmåga samt rapportera behandlingarnas genomslagsinformation med mätinstrumentet PROMIS, vars översättnings- och valideringsarbete samt pilotförsök genomförs under projektet. På så vis erhålls jämn, tillförlitlig och jämförbar information till stöd för utvecklingen av servicesystemet.

Pilotförsöket av metoden PROMIS-CAT genomförs i samarbete mellan Åbo och Helsingfors universitetssjukhus (ÅUCS, HUS) och valideringen och pilotförsöket av PROMIS-short forms genomförs i samarbete mellan ÅUCS och THL:s centrum för PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System).

Kontaktuppgifter

Päivi Lähteenmäki
Avdelningsöverläkare, forskare
paivi.maria.lahteenmaki@varha.fi