Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling av rapporteringen av strukturellt socialt arbete

En nationellt enhetlig informationsproduktion inom strukturellt socialt arbete främjar socialvårdens verkningsfulla utveckling och kunskapsbaserade ledning

Vårt mål är att skapa en nationell modell för informationsproduktion av strukturellt socialt arbete som ger enhetlig och jämförbar information på nationell nivå och att göra den tillgänglig för Varha med hänsyn till behoven i området. Den nationella utvecklingen av rapporteringen av strukturellt socialt arbete samordnas av Institutet för hälsa och välfärd.

Kontaktuppgifter

Camilla Elonen
Utvecklingssocialarbetare
Utveckling av strukturellt socialt arbete
camilla.elonen@varha.fi
Tlf 040 1543 731