Hoppa till huvudinnehåll

Räddningstjänster

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten inom hela välfärdsområdet, i de 27 kommunerna längst västerut i vårt land samt i skärgården. Verksamhetsområdet omfattar cirka 20 000 kvadratkilometer.

Är livet, hälsan, egendomen eller miljön i fara?

Så här ringer du nödnumret 112

I Finland används endast ett nödnummer. Ring nödnumret endast i brådskande nödsituationer när du behöver hjälp av myndigheter (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården). Ditt nödsamtal besvaras med orden ”Hätäkeskus – Nödcentralen”. Under nödsamtalet är det viktigt att du lyssnar och svarar på de frågor som ställs.