Hoppa till huvudinnehåll

Regionala räddningsverket

Räddningsverket betjänar professionellt, snabbt och jämlikt

Egentliga Finlands räddningsverket ansvarar för räddningsverksamheten i hela välfärdsområdet, i de 27 västligaste kommunerna och i skärgården. Dess verksamhetsområde omfattar cirka 20 000 kvadratkilometer, varav nästan hälften utgörs av vattendrag.

I landskapet verkar tio brandstationer som är i beredsskap dygnet runt och tre som är i beredsskap 8 timmar. Dessutom har området ett aktivt nätverk av avtalsbrandkårer med nästan 70 frivilliga brandkårer.

Räddningsverkets grundläggande uppgifter är att rädda och skydda människor, egendom, djur och miljö. Dessutom är förebyggande av olyckor och främjande av en säkerhetskultur centrala delar av räddningsverkets uppgifter.

Räddningsverket tillhandahåller akutsjukvård i fem kommuner: Åbo, S:t Karins, Reso, Pargas och Nådendal. Det regionala räddningsverket har totalt 12 ambulanser i beredskap dygnet runt.

Räddningsverkets vision: Egentliga Finlands räddningsverket är en framåtskridande riksomfattande vägvisare inom sitt område och en producent av högkvalitativa räddnings-, säkerhets- och akutvårdstjänster.

Verksamhetsidé: I Egentliga Finland produceras högkvalitativa räddnings-, säkerhets- och akutvårdsjänster på ett professionellt, jämlikt och snabbt sätt, dygnet runt.

Räddningsverkets värderingar: Professionellt, snabbt och jämlikt.